විවිධ අන්දමේ මානසික රෝග ඇති අතර  ප්‍රතිකාර ලබාගැනීම සදහා සායනවලට පැමිණෙන  පිරිසට අමතරව  ප්‍රතිකාර සදහා...
මිගමුව හරිස්චන්ද්‍ර ජාතික පාසැලේ ඉගෙනුම ලබන සිසුවෙකු පාසැල අසලදී පහරදී   වෑන් රථයකින් පැහැර ගෙන යමින්...
අපි මිගමුව අධ්‍යාපන කලාපය  බස්නාහිර  පළාතේ අධ්‍යාපන කලාප අතර පහලම තැනකට තල්ලුවී ඇති බව   “බස්නාහිර...
කුරණ  මේජර් රාජ් ක්‍රීඩාංගනයේ වොලිබෝල් පිටිය සහ නෙට්බෝල් පිටිය හා ඇවිදීමේ පථය සකස් කිරීමේදී  සහ...
ඊයේ දහවල් පාසැල නිමවී නිවස බලායාමට  මිගමුව හරිස්චන්ද්‍ර  ජාතික පාසල ආසන්නයේ රැදී සිටි එම විදුහළේ...
ධිවර උද්ඝෝසනයේදී  මාර්ග අවහිර කිරිම නිසා   ඇතිවූ මාර්ග තදබදය හේතුවෙන් හදිසි හදවත් රෝගයකට ගොදුරුවූ...