මේ මිගමුව බස්  නැවතුම් පොළ පිටුපස ඇති කඩපෙලයි මෙය අයත් වන්නේ මිගමුව නගර සභාවට වන...
මි ඒ සදහා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරීවරයා ගෙන් අවසර ගතයුතු බව පවසා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරීවරයා හමුවී පැමිණ දැනුම...
ගම්පහ ශ්‍රී බෝධි විද්‍යාලයේ දී පසුගියදා පැවති පළාත්පාලන ක්‍රීඩා තරගාවලියේදී ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සමස්ත අනුශුරතාවය දිනාගැනීමට...
රතු පැහැති ත්‍රි රෝද රථයකින් පැමිණ ගෙලබැදි රන් දම්වැල්  කඩාගෙන යාමේ සිද්ධි කිහිපයක් පිලිබදව පමුණුගම...
ඩයලොග් ආයතනයේ මීගමුව මහාවිදියේ පිහිටි ශාකාවේ  ( ආකේඩ්) විකිණීම සදහා ප්‍රදර්ශනයේ තබා තිබු රුපියල් දුරකථන...
රක්‍ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින ජාතික නිදහස් පෙරමුණු නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී විමල් වීරවංශ  මහතා අද උදෑසන...
ව්ශාල වශයෙන් සංචාරකයන් පැමිණෙන  නගරයේ  ආර්ථිකයෙන් ව්ශාල පංගුවකට සංචාරක ව්‍යාපාරය දායක වන මිගමුව.නගරය සංචාරක ආකර්ෂණයක්...
දේශපාලන වශයෙන් පක්ෂග්‍රාහී නොවෙමින් රාජකාරි කිරීම පිලිබදව උරණ වීම නිසා  සුදර්ශිනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ ජලසම්පාදන හා නාගරික...
ඉස්සර පොස්ටේර් ඇලවුවේ තප්පවලය මේවා වැඩිවශයෙන්ම ඇලවුණේ ලංකාවේ ඇති විශාලම ගොන්පොර ක්‍රීඩාව පවත්වන මනාප සෙල්ලම...