දෙමවුපියන් නොමැති අනාරක්ෂිත නිවසක ජිවත්වන එකම පවුලේ   දරුවන් තිදෙනෙකුට කටාන පොලිසියේ මැදිහත් වීමෙන්   අංගසම්පුර්ණ නිවසක්...
මිගමුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට මේ දිනවල අනවසර ඉදිකිරීමක් සිදුවෙමින් පවතී අපමෙය අනවසර ඉදිකිරීමක්  ලෙස හදුන්වන්නේ...
  දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයා  විසින් මිගමුව දුම්රිය ස්ථානය සහ පරිශ්‍රය මදුරුවන් බෝවිය හැකි පරිසරයක් සහිතව පවත්...
මිගමුව කුරණ ඉන්ද්‍රා ට්‍රේඩර්ස් ඉදිරිපිටදී විශේෂ  කාර්ය බලකාය විසින් මෙල්ලකර අත්අඩංගුවට ගනුලැබූ  අවිගත් පාතාල කන්ඩායමේ...
දැනට සුළු වෙලාවකට පෙර ගිණිකෙලි කම්හලක සිදුවූ පිපිරීමකින් හටගත් ගිනි ගැනීම් හේතුවෙන් බරපතල තුවාල ලැබූ...150x728


150x728