මීගමුවේ අබේසේකරආරමයේ (පොඩි පන්සලේ ) විහාරාධිපතිව වැඩවිසූ මීගමුවේ සුමේධ තිස්ස මාහිමිපාණන්ට  මහින්ද රාජපක්‍ෂ   හිටපු...
කටාන කුලරත්න මාවතේ සේවාපියස පිලිබදව ලිපිගොනු  පරික්ෂාවකින් තොරව කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවේ  ලේකම් වරිය විසින් ලබා...
මීගමුවේ  පාරවල්වලින්  වැඩිම අදායමක් නගරසභාවට එකතුවන පාරවල් වලින් එකකි සෙනසුරාදට රාත්‍රී පොළ පවත්වන දුම්රියපොළ පාර...
කටාන ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම සංවිධානයේ ලේකම් වරයා වශයෙන් සිටි ආනන්ද හරිස්චන්ද්‍ර පළාත්සභා මන්ත්‍රීවරයා ඉවත්කර...
කොචිචිකඩේ උඩන්ගාවේ පාදිලි පියෝමාවතේ සංවර්ධන කටයුතු අද දින ආරම්භකිරීමට සුදානම් වූ අවස්ථාවේදී රෝස් ප්‍රනාන්දු බස්නාහිර...