අලුත් අවුරුද්දේ පින්කම් කාලයේදී බොහෝ දෙනා පන්සල් යයි

728x150

WP_20160413_18_28_35_Proඅලුත් අවුරුද්දේ  පින්කම් කාලයේදී බොහෝ දෙනා පන්සල් ගොස් පින්කම් කටයුතුවල යෙදෙනු දක්නට ලැබුණි මිගමුව අභයසේකරාමය  පන්සලට අලුත් අවුරුද්දේ  පින්කම් කාලයේදී පැමිණ පින්කම් සිදුකරනු  තෙවැනි ඇසින් වාර්තා කලේ

තිලිණි චාමර

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 661 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...