අවිධිමත් ලෙස මාර්ගබලපත් ලබාදීමේ චෝදනාව ඇමති වනිගරත්න ප්‍රතික්ෂේප කරයි

බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ ම්ගිප්‍රවාහන අධිකාරිය මගින් අවිධිමත් ලෙස මාර්ග බලපත් ලබාදී ඇති බවට විවිධ පාර්ශවයන් ගෙන් එල්ලවන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන බව බස්නාහිර පළාත් ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ලලිත් වනිගරත්න මහතා පවසයි

ඒ මහතා මෙසේ ප්‍රකාශ කලේ පසුගිය දිනතුනක කාලයක් පැවති මිගමුව කොළබ මාර්ග අංක 240 බස්රථ වර්ජනයේදී මාධ්‍ය මගින් සදහන් කරතිබූ කරුණු පිලිබදව අපකළ විමසුමකදීය.මෙම මාර්ග බලපත් අලුතින් ලබාදීම  පිලිබදව අප සමග කරුණු පැහැදිලිකල මිගමුව කොළබ අධිවේගී මාර්ගයේ සුඛෝපභෝගී බස් සේවක සංගමයේ සභාපති කේ ආර් ධර්මවර්ධන මහතා දැනටමත් අධිවේගී මාර්ගයේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩියෙන් බස් රථ ඇතිබවත් එම නිසා දිනකට බස්රථ 14 කට අනිවාර්ය නිවාඩු යවා ධාවනයෙන් ඉවත් කර තබා ඇත්තේ දැනටමත් බස්රථ මෙම මාර්ගයේ මගී අවශ්‍යතාවයට වඩා වැඩි නිසා බවද පෙන්වාදුන්නේය

එමන්ම මගිඅවශ්‍ය තාවයට ප්‍රමාණවත් තරම් බස්රථ නොමැතිව අතුරු මාර්ග වල විශාල මගිජනතාවක්  දුක් විදින          බවද  සේවක සංගම් සභාපතිවර්යා ප්‍රකාශ කළේය. එමන්ම මගී අවශ්‍යතාවයටවැඩියෙන්    බස්රථ සදහා මාර්ගබලපත් ලබාදීම  නිසා ඇතිවන තරගය මාර්ග අනතුරු වැඩිවීමට බලපාන බවද ඔහු පෙන්වාදුන්නේය.පසුගිය කාලය තුල නියමිත පටිපාටියෙන් බැහැරව මාර්ගබලපත් 300 ක් පමණ ලබාදී ඇතිබවද මෙපිලිබදව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බලධාරීන් ගෙන් ඉල්ලා ඇතිබවද සේවක සංගම් සභාපතිවර්යා ප්‍රකාශ කළේය

13 වන ආණ්ඩුක්‍රම සංශෝදනයට අනුව අධිවේගී මාර්ගවල මාර්ග බලපත් දීමට බලය ඇත්තේ ජාතික ගමනා ගමන කොමිසමට බවත්  නොවැම්බර් මස සිට ජාතික ගමනා ගමන කොමිසම එම බලපත් දීම පවරාගැනීමට පෙර මාර්ගබලපත් අක්‍රමවත් පටිපාටි මගින් ලබාදීමට බස්නාහිර පළාත් ප්‍රවාහන අමාත්‍ය වරයා කටයුතු කරන බවට බස් සේවක සංගමයේ සභාපති කේ ආර් ධර්මවර්ධන මහතා කරන ලද චෝදනාව ප්‍රතික්ෂේප කල  අමාත්‍ය වරයා සියලු මාර්ගබලපත් ලබාදෙන ලද්දේ විදිමත් ටෙන්ඩර් පටිපාටින්ට අනුකුලව බව ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම මාර්ග බලපත් ලබාදීම  ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් පිලිබදව නීතිඥ රෝස් ප්‍රනාන්දු පළාත්සභා මන්ත්‍රීවරිය විසින් ලලිත් වනිගරත්න පළාත් ප්‍රවාහන  අමාත්‍ය වරයා වෙත 20 දින පැවති බස්නාහිර පළාත්සභා රැස්වීමේ දී පිළිතුරු ඉල්ලා  ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර පිලිතුරු ලබාදීම  සදහා  සති දෙකක කාලයක් අවශ්‍ය බව අමත්‍ය වරයා සභාවට  දන්වා ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 159 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
දෙපා ඇලේ මෝඩ පාලමක්

ලක්ෂ 25 ක වියදමින් දෙපා ඇල හරහා කට්ටුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති පාලමක් හේතුවෙන් ඒ අවට...150x728