ඔබේ ලිද නළලිද වැසි ජලයෙන් යටවී ඇත්නම් එම ජලයට විසබීජ එකතුවීමේ අවදානමක් ඇත

728x150

images-(1)ඔබේ ලිද නල ලිද ජලයෙන් යටවී ඇතිනම්  එම ජලයට විසබීජ එකතුවීමේ අවදානමක් ඇත. එම නිසා එම ජලය ආහාර පිසිමට ගැනීමෙන් සහ පානය කිරීමෙන් වහාම වලකින්න . ලිද නිසිපරිදි ක්ලෝරීන් කර ලිද ඉසීමෙන් පසු ජලය නැවත භාවිතයට ගන්න.හැකි නම් එයට පෙර සුදුසුකම් ඇති රසායනාගාරයකින් ලිදේ ජලය පරික්ෂා කරගන්න. ඔබට මෙම කටයුතු සදහා යම් තොරතුරක් අවශ්‍ය, නම් පිරිසිදු කරන ලද ජලය ලබා ගැනීම දුස්කර නම් 0777364659 දුරකථනයෙන් අපට දන්වන්න. සැමවිටම උණුකර නිවාගත් ජලය පානය කරන්න

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 60 posts in අධ්‍යාපණික category
Recommended for you
හෙට සවස ජිවිතයේ සුන්දර සන්ධ්‍යාවක් කරගන්න කැමති අයට පමණයි

අග්නි ඔපෙරාව ඇතුළු ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ ඔපෙරා සදහා ගායනයෙන් සහාය ලබාදෙමින් ලාංකීය ඔපෙරා කලාව සදහා කැපවීමකින්...