කටානේ කදවල කුළුන යලි ගොඩ නගන්නේ කවදාද ?

162“කටාන මැතිවරණ බලප්‍රදේශයේ ජන්ද ලබාගත් රාජ්‍යය ඇමතිවරියක්ද පළාත් සබාවේ ඇමැතිවරයෙක්‌ සහ පළාත් සභාමන්ත්‍රීවරුන් හතරදෙනෙක් සහ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරියක් ඇත.මේ අනුව කටානට මැති ඇමති වරුන්ගෙන් අඩුවක් නැත. මේ කාටවත් ළගපාතක මැතිවරණයක්ද නැත ආඩි හත් දෙනා මෙන් කටයුතුකර හත්පොලේ ගාගන්නාවට වඩා කටානේ පොදු කටයුතුවලදී කකුල් මාට්ටු නොදා
හත් දෙනාම එකට එකතුවි කටයුතු කරනවාද කියා කටානේ ජනතාව අවදානයෙන් බලා සිටි.  කඩාවැටුණු කදවල කුළුන ගොඩනගා එය ක්‍රියාවෙන් ඔප්පුකර පෙන්වීමට අවස්ථාව උදාවී ඇත.”
ඉහතින් දැක වෙන්නේ අප විසින් 2016 අප්‍රේල් මස 15 දින කදවල කුළුන පිලිබද පලකළ වාර්තාවකින් කොටසකි .
අප කියු පරිදීම හත් දෙනා එකතුවී කුළුන හැදීම තබා හත් දෙනා එකතු කර කුළුන ගැන සාකජාවක් පවත්වා ගන්නට වත් කදවල සංවර්ධන පදනමට නොහැකිවී ඇත්තේ මේ හත් දෙනා එකතු කිරීම ලාහට ගෙම්බන් එකතු කිරිමටත් වඩා අසීරු වීමය .කුළුන හැදීම කෙසේ වෙතත් තව ටිකදිනක් යනවිට කුලුනේ තිබු ගල්ගෙඩි ටිකද අස්ථාන ගතවී කුලුන තිබු තැන උඩින් වාහන ගමන් කර කුළුන තිබු තැනද අස්ථාන ගතවී යනු ඇත.කටානේ මැති ඇමති වරුනි මේ ඔබේ අවධානය පිණිසයි.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 135 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
සංවර්ධන නිලධාරින්ට 2018 සිට වැඩබැලීමේ සහ ලිපිද්‍රව්‍ය සදහා දීමනාවක් -නිමල් ලාන්සා

වෘත්තිය සමිති නායකයන් රාජ්‍ය නිලධාරී මෙන්ම අමාත්‍ය වරුන්ද වෘත්තිය සමිති සමග වෘත්තීය ගැටළු පිලිබදව සාකච්චා...150x728


150x728