කටානේ නියගයෙන් පිඩා විදින ජනතාවට ජලය බෙදා දෙන්න තීරණ ගන්නේ දේශපාලකයන්ගේ චක්‍ ගෝලයන්ලු ?

මේදිනවල පවිතින ඉඩෝරය නිසා කටානේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ජනතාව ජලය ලබාගැනීම පිළිබද ගැටලුවට මුහුණදී ඇත.මෙවැනි අවස්ථා වලදී අවශ්‍ය පහසුකම සහ සැපයුම් නිවැරදිව කළමනාකරණය සදහා දිස්තිරික් අපදා කළමනාකරණ කමිටු පිහිටුවා ඇති අතර ප්‍රාදේශීය ලේකම්කර්යාලයට අනුයුක්තව අපදා කළමනාකරණ නිලධාරියෙකුද පත්කර ඇත.

මිනිසාගේ මුලික අවශ්‍ය තාවයක් වන ජලය හිගයකට ජනතාව  මුහුණදී සිටින මෙම අවස්ථාවේදී  ජලය සපයාදීමේ කටයුතුවලට සහයෝගය ලබාදෙන සියලු දෙනාගේ සහයෝගය ඒ සදහා ලබගතයුතුව ඇත.කටාන ආසනයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය මෙන්ම නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිද මෙම අර්බුදකාරී අවස්ථාවේ ඒ සදහා මැදිහත්ව කටයුතු කරනබව දැනගන්න්නට ලැබී ඇත.

විවිධ සංවිධාන සහ සමහර දේශපාලකයන් ජලය එක් එක්රැස්කර බෙදදිමසදහා ටැංකි කටාන ආසනයේ ජල හිගයෙන්  පීඩා විදින ජනතාව සිටින ප්‍රදේශ වල ස්ථාන ගතකර ඇත. මෙයට අතිරේකව කටාන ප්‍රදේශිය සභාවද ජල ටැංකි ස්ථානගත කර ඇත.

ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයෙන් ජලබවුසර් වලට නොමිලයේ ලබාදෙන ජලය බෙදාහැරීම අධීක්ෂණය කිරීම සදහා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමියගේ කටානේ කාර්යාලයෙන් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු පත්කර ඇත.

මෙම පුද්ගලයන් දෙදෙනා බවුසර් වල සේවකයන්ට සහ අපදා කලමනාකර නිලධාරියට ජලය බෙදාහැරීම පිලිබදව වාචික නියෝග ලබාදෙමින්  ඔවුන් නම්කරන ටැංකි වලට පමණක්  ජලය ලබාදෙන ලෙස බලපෑම් කරණ බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. ආණ්ඩුවේ බදු මුදල් වලින් ලැබෙන ප්‍රතිපාදනවලින් ප්ලාස්ටික් පුටුවක් ලබාදී නම ගහගන්නා  දේශපාලකයන් සිටින රටක රුපියල් හත් අට දහසක වියදමකින් ජල ටැංකියක්  ලබාදී එහි තමන්ගේ නම ගැසීමේ වරදක් ඇතැයි අපට නම් නොපෙනේ .

කාගේෆොටෝ එක නම තිබුනත් එම ජල ටැංකිවලින් ජලය ලබා ගන්නේ ජල හිගයෙන් බැට කන ජනතාවය  එම නිසා .ජල හිගයෙන්  පීඩාවිදින ජනතාව අසීරුවට  පත්නොවන ලෙස ටැංකිය කාගේද නොසොයා ජලය පිරවීමට අපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන්ට  ඉඩදෙන දෙනු  ඇතැයි  ජනතාව බලාපොරොත්තුවේ.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 159 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
දෙපා ඇලේ මෝඩ පාලමක්

ලක්ෂ 25 ක වියදමින් දෙපා ඇල හරහා කට්ටුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති පාලමක් හේතුවෙන් ඒ අවට...150x728