කටානේ නිවාස සියයකින් දෙකක තවමත් ඩෙංගු තවාන්

ඊයේ දිනයේ කටාන 93 ඊ ග්‍රාමනිලධාරී වසමේ පොලිසිය ගුවන් හමුදාව පොලිසිය මහජන  සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක  ප්‍රජා පොලිස් කමිටුව ස්වේච්ඡා සමිති නියෝජිතයන් එක්ව පරිසරය පිරිසිදු කිරීමේ ශ්‍රමදානයක් සහ නිවාස ගෙවතු පරික්ෂාකිරීමේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කර තිබුණි  නිවාස වල කාලයක් තිස්සේ එකතුවී තිබු ප්‍රදේශිය සභාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද විදුරු බෝතල් ඇතුළු විශාල ඝන අප ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් මෙම ග්‍රාමසේවා වසමේම  අලුතින් ආරම්භ කල  පුද්ගලික ඝනාපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ආයතනයක් වෙත භාරදීමද සිදුවිය.ඊයේ දිනයේ පරීක්ෂාකළ ස්ථාන 750 න් මදුරුකිටයන් හමුවූ නිවාස 6 කට නඩු පැවරු බවත් තවත් ස්ථාන 8 කට රතු නිවේදන නිකුත්කල බවත් ප්‍රදේශය භාර මහජන  සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරයා සදහන් කළා මේ අනුව දල වශයෙන් නිවාස එකක වලින් 2% ක පමණ  මදුරු කීටයන් සිටීමේ අවදානමක් ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 640 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මීගමුවේ කේරල ගංජා වලට වලානෙන් ප්‍රහාරයක්

පසුගිය 14 වනදින කටාන පොලිස් වසමේදී කේරල ගංජා ග්‍රෑම් 1362 ක් සමග ගංජා   බෙදා හරිමින්...150x728


150x728