කටානේ පාරවල් හදන්නට පෙර නාම පුවරුවලින් ජනතා අයිතියටත් පත්කරලා

කටාන  මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයේ  මාර්ග වල සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පෙර  සංවර්ධන කටයුතු අවසන්කර මාර්ග ජනතා අයිතියට පත්කර ඇති බව සදහන් පුවරු සවිකර ඇත. මෙසේ සංවරධන කටයුතු අවසන් කිරීමකින් තොරව පුවරු සවිකිරීම පිලිබදව අප බස්නාහිර පළාත් සභාවේ මාර්ග අමාත්‍ය ලලිත් වනිගරත්න මහතාගෙන් ව්මසිමක් කළෙමු.

29බස්නාහිර පළාත් සභා අරමුදල් වලින් ව්ශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් කටාන ආසනයේ මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු සදහා තමන් විසින් අමාත්‍ය අංශය මාර්ගයෙන් වෙන්කර  එම කොන්ත්‍රාත් බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා ඇති බවත් දෙසැම්බර් 31 දිනට පෙර පුවරු සවිකර ඇති මාර්ග සියල්ලේම සංවර්ධන කටයුතු අවසන් කරණ බවද පළාත් සභා අමාත්‍ය වරයා ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු පිලිබදව  ලලන්ත ගුනසේකර පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයාගෙන් අප කල විමසීමේදී ඔහු ප්‍රකාශකලේ තමන් ඇතුළු කටාන ආසනය නියෝජනය කරන පළාත් සභාවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු හතර දෙනා විසින්  යෝජනා ඉදිරිපත්කර මුදල් වෙන්කර ගෙන ඇති මාර්ග ව්‍යපෘති වලද නාමපුවරු සවිකර ඇති බවයි

ඒඅනුව එම ව්‍යාපෘති සදහා වෙන්කර ඇති මුදල් අවිච්චේද විමනිසා ආපසු හරවා යැවීමෙන් කටාන ජනතාව ගේ සංවර්ධන කටයුතු සදහා මහජන නියෝජිතයන් වෙන්කළ මුදල් කටාන ජනතාවට අහිමි කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක සැලසුමක් ලෙස මෙම නාමපුවරු සවිකරන බවයි

31එමනිසා අතිරේක මුදල් ජලසම්පාදන හා නාගරික සංවර්ධන අමත්‍යයෙන් හෝ පළාත් මාර්ග අමාත්‍යාංශයෙන් ලැබෙනවානම් පළාත්සභා මන්ත්‍රීවරුන් දැනටමත් යෝජනා ඉදිරිපත් කර අනුමත කරගෙනතිබෙන ව්‍යපෘති සදහා බලහත්කාරයෙන්  මුදල්යෙදවීමට ක්‍රියා නොකර  අතිරේකව ලැබෙන මුදල්ක් තිබේනම්  ජනතාවගේ සුබසිද්ධිය සදහා යොදවන ලෙස රාජ්‍ය අමාත්‍ය තුමියගෙන් සහ පළාත් සභා අමාත්‍ය වරයාගෙන් ඉල්ලාසිටින බවයි.

32මෙම කරුණ පිලිබදව මධ්‍යස්ථ මතධාරියෙකු ගෙන් අපකළ විමසීමකදී ඔහු කියාසිටියේ පළාත් සභාවේ මැති ඇමති වරු සහ මධ්‍යම රජයේ මැති ඇමති වරු වියදම් කරන්නේ ජනතාවගේ බදු මුදල් බැවින්ඒවා  වියදම් කිරීමේදී අරපරිස්සමින් කටයුතු  කලයුතු බවත් දේශපාලන වාසිගැනීමට කටයුතු නොකර අනුමත ව්‍යපෘති අවලංගු කර මුදල් යෙදවීම නොකර එමව්‍යපෘති අවසන්කිරීමට යම් මුදලක අඩුපාඩුවක් ඇත්නම් එමමුදල් ලබාදීමත් තවත් අතිරේක මුදලක් ඉතිරිවේනම් ඒවා නව ව්‍යපෘති සදහා යෙදවීම සුදුසු බවයි.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 159 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
දෙපා ඇලේ මෝඩ පාලමක්

ලක්ෂ 25 ක වියදමින් දෙපා ඇල හරහා කට්ටුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති පාලමක් හේතුවෙන් ඒ අවට...150x728