කටානේ මහාමාර්ගවල අයාලේ යන ගව රංචු පදිකයන්ට මරණිය තුවාල සිදුකරයි

කටාන ප්‍රදේශිය සභා බල ප්‍රදේශයෙන් සැරිසරන අයලේයන ගව රංචු  ප්‍රදේශවාසීන්ට මහාමාර්ග වල ගමන් ගන්නා පදිකයන්ට   විශාල කරදරයක් වි ඇත.මෙම ගවයන් විසින් මහමග ගමන්කළ  කාන්තාවන් කිහිප  දෙනෙකුට පහරදීම (ඇනීම)  බරපතල තුවාල  සිදුවීම නිසා රෝහල් ගතව ප්‍රතිකාර ගැනීමට සිදුවී ඇත.

රාත්‍රී කාලයේ පාරේ ලැග සිටීම නිසා  යතුරු පැදි අනතුරු සිදුවී යතුරු පැදිකරුවන් බරපතල තුවාල ලැබූ අවස්ථාද වාර්තාවී ඇත.

මෙම සතුන් ඇල්ලීම සදහා පළාත් පාලන ආයතන වලට බලතල ඇත. කටාන ප්‍රදේශිය සබාවේ බලධාරින්ගේ සහ කටාන පොලිසියේ නීලධාරින්ගේ අවධානය පිණිසයි.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 686 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
දෙමවුපියන් නැති දරු තිදෙනාට කටාන පොලිසියෙන් නිවසක්- ඔබටත් සම්මාදම් වීමට ඉඩක්

දෙමවුපියන් නොමැති අනාරක්ෂිත නිවසක ජිවත්වන එකම පවුලේ   දරුවන් තිදෙනෙකුට කටාන පොලිසියේ මැදිහත් වීමෙන්   අංගසම්පුර්ණ නිවසක්...150x728


150x728