කටානේ සංවර්ධන කටයුතුවලදී කබඅදින්න එපා

කටාන කලට විවිධ කාරනා නිසා ප්‍රසිද්ධියට පත්ව ඇත. මේදිනවල ප්‍රසිද්ධ මාතෘකාවක් බවට පත්වී ඇත්තේ රෝස් ප්‍රනාන්දු පළාත් සභා මන්ත්‍රිවරිය සහ සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරියයි. ඒ දෙදෙනා අතර යහපාලනයත් සංහිදියාවත් බිදවැටීම නිසා මහජන බදු මුදල් වලින් කරන  සංවර්ධන කටයුතු  සදහා  දෙදෙනාම එකමුතුවෙන් කටයුතු නොකර නිරන්තරයෙන් ප්‍රසිද්ධියේ ගැටුම් ඇතිවීමඑයට හේතුවයි. 193

කටාන අක්කරපනහ සේවපියසේ  බිමට සිමෙන්තිද ? ටයිල්ද?  යන්න  අලුත්ම විවාදයයි  රෝස් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රිවරිය ප්‍රකාශ කරන්නේ සිමෙන්ති  දැමු  බිම කඩාදමා  ඒමත යලි ටියිල්  ඇතිරීම  මහජන බදුමුදල් නාස්ති කිරීමක් මෙන්ම එය යහපාලන රජයේ නාස්තිය පිටු දැකීමේ වැඩපිලිවෙලටද පටහැනිබවයි.එමෙන්ම ටයිල් සදහා වෙන්කර ඇති මුදල දැනට මුදල් නොමැති විමනිසා වැඩ නැවතී ඇති වැසිකියේ වැඩ අවසන් කිරිම සදහා යොදාගැනීම වඩාත් පලදායක බවයි.

සිමෙන්ති දැමීම ප්‍රමිතියකින් තොර බවත් සිමෙන්ති දැමීම අනවසරයෙන්  කරනලද ක්‍රියාවක් බවත් මේ සම්බන්දයෙන් කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව  කටාන පොලිසියට පැමිණිලිකර පරීක්ෂණයක් කරගෙනයන බවත්  තමන්ගේ විමධ්‍ය ගත අරමුදල්වලින් දෙලක්ෂ පනස්දහසක් වෙන්කළේ ප්‍රදේසවාසින්ගේ ඉල්ලීමට නිසා බිම ටයිල් කලයුතුබව සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරියයි ප්‍රකාශකරයි.මෙම ටයිල් කිරීමේ තීරණය ගත් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමේ රෝස් ප්‍රනාන්දු පළාත් සභා මන්ත්‍රිවරිය  ද සිටිබව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරියයි කියාසිටි.

මෙපිලිබදව අදහස් පලකළ ප්‍රදේශවාසින් කියා සිටියේ දෙතුන් දෙනෙකුගේ උවමනාවට අමාත්‍යවරිය සහ මන්ත්‍රිවරිය අතර මහජන බදු මුදලින් කරන  සංවර්ධන  කටයුතු සිදුවන කබ ඇදගැනීම ඉතාමත්ම කණගාටු දායක තත්වයක් බැවින් දේසපාලන කරුණු පසක තබා කටානේ පොදු සංවර්ධන කටයුතුවලදී දෙදෙනාම සාකච්චාවෙන්  සම්මුතියෙන් තීරණ වලට පැමිනිම දෙදෙනාටම ජන්දය දුන් බහුතරයක් දෙනාගේ අපේක්‍ෂාවබවයි.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 135 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
සංවර්ධන නිලධාරින්ට 2018 සිට වැඩබැලීමේ සහ ලිපිද්‍රව්‍ය සදහා දීමනාවක් -නිමල් ලාන්සා

වෘත්තිය සමිති නායකයන් රාජ්‍ය නිලධාරී මෙන්ම අමාත්‍ය වරුන්ද වෘත්තිය සමිති සමග වෘත්තීය ගැටළු පිලිබදව සාකච්චා...150x728


150x728