කටානේ 600 කට පවුල් සංවිධාන සංගමයෙන් සනීපාරක්ෂක කට්ටල

 

 24  ගංවතුරින් පීඩාවට පත් කටාන ආසනයේ ජනතාව  අතර බෙදාදීම සදහා ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමය සනීපාරක්ෂක පහසුකම් කට්ටල 600ක් බාරදිම පසුගිය දා කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සිදු විය.රුපියල්හයසීයක්පමණවටිනමෙම සනී පාරක්ෂක පහසුකම කට්ටලයට තුවා,දන්තාලේප,සනීපාරක්ෂකතුවා ආදිය  ඇතුලත්වේ.ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමයේ අධිවාචන ප්‍රතිපත්ති ඒකකයේ  අධ්‍යක්ෂිකා මධූෂා දිසානායක මහත්මිය විසින් නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහත්මියට එම කට්ටල  භාරදුන් අවස්ථාව ජායරුපයෙන් දැක්වේ.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 134 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
අද උදේ අටේ සිට රජයේ වෛද්‍යවරු පිරිසක් වර්ජනයක

ඊයේ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ට පහර දීමට සහ සයිටම් ආයතනයට විරොධය පළ කරමින් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ...