කටාන අක්කර පනහ සේවා පියස මේ වසරේ ජනතා සේවයට රෝස් ප්‍රනාන්දු

20160829_124935විමධ්‍යගත අරමුදල් විදියට අපට ලබාදෙන ප්‍රතිපාදන මෙරටේ ජනතාවගේ මුදල් එනිසා ඒවා නාස්ති නොකර හොද සැලසුමක් ඇතිව වියදම් කිරීමට  මගපෙන්වීම දේශපාලනය කරන බුද්ධිමතුගෙ වගකීමක් මම ඒ වගකීම හරියටම ඉටුකරනවා.මම  දේශපාලනයට ආවේ මුදල් හම්බ කරන්න නොවෙයි.මම හම්බකලේ ජනතාවයි. එනිසා තමයි කටාන ආසනය විශාල වැඩි ජන්ද ප්‍රමාණයකින් එක්සත් ජාතික පෙරමුණට ජයග්‍රහණය කරන්න හැකියාව ලැබුනේ.

මීලග පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණට  නියත වශයෙන්ම කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවේත්  කටුනායක සිදුව නගර සභාවෙත් පාලනය ලබාදෙන්න ජනතාව කටයුතු කරනබව අපට විස්වාසයි.එදාට ජනතාවට ප්‍රයෝගිකව දැකගන්න ලැබේවි පැවති පාලන ක්‍රමයේත්  අපේ පාලන ක්‍රමයේත් වෙනස.

රෝස් ප්‍රනාන්දු බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී  වරිය මෙම අදහස් පලකලේ  කටාන අක්ක්රපනහ සේවා පියසට පිවිසෙන මාර්ගය  තාර අතුරා සකස්කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ  වැඩකටයුතු  ආරම්බ කිරීමේ අවස්ථාවට  එක්වෙමිනි. සේවා පියසේ ඉතිරි වැඩද හැකි ඉක්මනින්  අවසන් කරගැනිම සදහා සදහා  අවශ්‍ය අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාදීමට අවශ්‍ය පියවරගැනීමට කටයුතුකර මේ වසර අවසන් වීමට පෙර ජනතාවට  සේවාපියසේ සේවාවන් ලබාගැනීමට අවස්ථාව ලබාදෙන බවද  රෝස් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රී වරිය ප්‍රකාශකලාය.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 135 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
සංවර්ධන නිලධාරින්ට 2018 සිට වැඩබැලීමේ සහ ලිපිද්‍රව්‍ය සදහා දීමනාවක් -නිමල් ලාන්සා

වෘත්තිය සමිති නායකයන් රාජ්‍ය නිලධාරී මෙන්ම අමාත්‍ය වරුන්ද වෘත්තිය සමිති සමග වෘත්තීය ගැටළු පිලිබදව සාකච්චා...150x728


150x728