කටාන ප්‍රදේශිය සභාවේ කුලරත්න මාවතේ සේවාපියස බල්ලන්ට පවරලා

කටාන ප්‍රදේශිය සභාවේ ලේකම් වරියගේ  අකාර්යක්ෂම හා අත්තනෝමතික  පරිපාලන කටයුතු නිසා එම ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශයේ  ජනතාව දැඩි අසීරුතාවයකට පත්ව ඇත.

93/E කදිරාන ග්‍රාමසේවා වසමේ කුලරත්න මාවතේ ඉදිකර ඇති සේවා පියස විවෘත කර වසරකට වැඩි කාලයක් ගතවී ඇතත් මේවනතුරු මෙම වසමේ කිසිදු රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුට  එම සේවා පියසේ සිට රාජකාරි කිරීමට ප්‍රාදේශීය සභාව අවසර දී නැත.

කුලරත්න මාවතේ නිවසක අගුවපිලක කාර්යාලය පවත්වා ගෙනයන ග්‍රාමසේවා නිලධාරියා  අද පැවැත්වූ ඩෙංගු වැඩසටහනට පැමිණි පිරිසට ගසක් යට සිට (කාර්යාලයේ ඉඩකඩ නොමැති නිසා)    උපදෙස් දෙන අයුරු ඉහල  ජයාරුපයෙන් දැක්වෙනන අතර  වසරකට වැඩි කාලයක් බල්ලන් ලගින සේවා පියස පහල ජයාරුපයෙන් දැක්වේ

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 127 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
පළාත් පාලන ජන්දයට කටානෙන් නිර්පාක්ෂික විද්වත් කණ්ඩායමක්

පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවට  සහ සිදුව කටුනායක නගර සභාව සදහා සර්ව පාක්ෂික විද්වත්...150x728


150x728