කටාන ප්‍රාදේශීයසභා ලේකම් අක්‍රිය කලේ බලයද ධනයද……..

728x150

කටාන ප්‍රදේශිය සභාDSCF6211වට අලුත් ලේකම් නෝනා පැමිනි දිනවල නිලධාරීන් මෙන්ම සේවකයන්ද සිටියේ බිරන්තට්ටු වෙලාය. සමහර කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමයට වැඩකල නිලධාරීන් නොකියාම ගෙදර නතරවිය .සමහර නිලධාරීන් අවුරුදු ගනනක්  අල්ලාගෙන සිටි  විෂයන් මාරුවී තමන්ගේ සබධතා ජාල බිදවැටීම් පිළිබද බියකින්  පෙලුණි.සමහර දේපල වෙළද සමාගම් නොගෙවූ ගෙවීම් ඉඩම්වල නිමකර නැති  සංවරධන වැඩ කරන්නට සිදු වේ යැයි බියකින් පසුවිය. .කුණු එකතු කිරීම විදිලාම්පු අලුත් වැඩියාවන් ප්‍රමාදයකින් තොරව සිදුවිය .මේ වෙනස් කම්වලට අකමැති පිරිසක්ද විය.  වර්ජන තර්ජන ද තිබුණි  .ලේකම් නෝනා  කාටවත් නොනැමෙන කෙලින් වැඩකරන අවංක  රජයේ නිල්දාරියෙකු  ලෙස මහජන මතයක් ගොඩනැගෙමින් පැවතුනි..එම මතය දැන් කණපිට හැරෙමින් ඇත පාරවල්වල කුනු ගොඩගැසී ඇත කුණුකෑමට එන හරකුන් බල්ලන්  පාරේ යන වාහන වල හැපී අනතුරු සිදුවීමේ අවදානම වැඩිවී ඇත.සිදුවෙමින් පැවති වෙනස්කම් නතර කර හෝ නතර කරවා ඇත. මේ ගැන පුරවැසියන් බලවත්ලෙස කම්පාවට පත්ව ඇත.

 

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 122 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...