කටාන මංගර දේවාලයේ ඇසල පෙරහැර 52 වන වරටත්

කදිරාන මංගර දේවාලයේ වාර්ෂික ඇසල පෙරහැර  52 වන වරටත්මේ  වනවිට විදි සංචාරය ආරම්බ කරඇත.

8උඩරට පහතරට  නැටුම් සහ අලි ඇතුන්ගෙන් අලංකෘත පෙරහැර මේවනවිට  අක්කර පනහ වෙත ලගාවී ඇත .

10මෙම පෙරහැරේ අපුර්යත්වය වන්නේ  ජාති ආගම ආදී බෙදීමකින් තොරව  පුද පුජා පැවැත්වීමත් දන්සැල් පැවැත්වීමත්ය.9

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 694 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව රෝහලට – ජීවන්ත ගෙන් කොට්ට

මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ නේවාසික රෝගීන්ගේ ප්‍රයෝජනය සදහා කොට්ට පරිත්‍යාග කිරීමක් සිදුවිය. උසස්ම ප්‍රමිතියක් ඇති මෙම...150x728


150x728