කටාන ශ්‍රී වර්දනාරාමයේබෝධිපුජා පිංකම කල්යයි

728x150

mahindaමහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් කටාන ශ්‍රී වර්දනාරාමයේ හෙට දින(18) පැවැත්වීමට සුදානම් කරන ලද විජයග්‍රහණය සැමරීම සහ බෝධිපුජා පිංකම අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් කල්දමනලදබව රජිත හපුආරචිචි බස්නාහිර පළාත් සබා මන්ත්‍රීවරයා   මාධ්‍ය නිවේදනයක්  නිකුත් කරමින් දන්වා ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 661 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...