කටාන හරිස්චන්ද්‍ර පුර  වැසිකිලියක 17 ක් පෝලිමේ

728x150

_DSC0222

_DSC0213

කටාන හරිස්චන්ද්‍ර පුර නිවාස පනස්හතක දෙසිය පනස්හය දෙනෙකු  සදහා තිබුනේ වැසිකිලි  දහහතකි මේවාද විවිඩ අඩුපාඩු සහිතය.මේඅනුව එක වැසිකිලියක් පහළොස් දෙනෙකු පාවිචි කරයි.මේතොරතුරු අනාවරණය වූයේ රජිත හපුආරච්චි බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී වරයාට බස්නාහිර පළාත් සභා වෙන් ලැබුණු ප්‍රතිපාදන වලින් වැසිකිලි වලවල්හතළිහක් සදහා කොන්ක්‍රීට් සිලින්ඩර බෙදාදුන් අවස්ථාවේදීය මේසදහා  ලබිඅති ප්‍රතිපාදන වලවටිනාකම ලක්ෂපහකිවැසිකිලි හතලිහේ වැඩ අවසන් කිරීමට මන්ත්‍රීවරයාගේ ඉල්ලීමට  අනුව කොලබ මධ්‍යම රොටරි සමාජය ඉදිරිපත්ව ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 661 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...