කම්මල්තොට මෝයකටෙන් තරුණයන් රැකගනිමු

728x150

wavebreakingonrocks4.46a2b6e6205eb28d3c019a4c144aeb5170දලුවකොටුව් පාතිමවත්ත ප්රදේශයේ වයස අවුරුදු 17 ක සහ 19 ක තරුණයන් දෙදෙනෙකු කොචිචිකඩේ කම්මල්තොට මෝය කටේ දිය නෑමට ගොස් දියේ ගිලි මිය ගොස් ඇත.මෙදෙදෙනාම පවුලේ වැඩිමහල් දරුවන්ය. මේ දෙදෙනාද ඇතුළුව පස්දෙනෙකු දියනෑමට ගොස් ඇත. මෙම කම්මල්තොට. මෝයකට විශාල වශයෙන් දියේ ගිලීමෙන් මරණයට පත්වීම සිදුවන ස්ථානය කි.එමනිසා මෙම ස්ථානය  දියනෑමට  තහනම් ප්‍රදේශයක් වශයෙන් මහා නගර සබාව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර දැන්වීම් පුවරු සවිකිරීම සහ මෙම තහනම කඩකරන සහ මෙම ස්ථානයේ මත්වතුර පානය කරන්නන්ට එරෙහිව නිතියට අනුව කොචිචිකඩේ පොලිසිය ක්‍රියා කරන්නේනම් අකාලයේ රටට අහිමිවන තරුණ ජිවිත කිහිපයක් හෝ බේරාගත හැකි බව අප විශ්වාස කරමු.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 20 posts in All category
Recommended for you
මීගමුවේ මහාමාර්ග වල වාහන නැවැත්වීම සීමාකළ අනවසර දන්විම්පුවරු අත් අඩංගුවටගනී

මිගමුව නගරයේ විවිධ  ස්ථානවල නිසි පරිදි ලබාගත් නිත්‍යානුකුල අවසරයකින් තොරව තබාතිබු  නැවැත්වීම තහනම් ඇතුල්වීම තහනම...