කැප්පෙටිපොල දිසාවේ ඇතුළු ඌවේ වීරයන් ද්‍රෝහින් කරමින් 1818 දි නිකුත් කල සුද්දන්ගේ නිවේදනය ජනාධිපති තුමා අවලංගු කරයි

z_p09-freedom1මොනරවිල කැප්පෙටිපොළ දිසාවේ ඇතුළු ඌවේ වීරයන්  ඉංග්‍රීසින් විසින් ද්‍රෝහින්ලෙස නම්කර 1818 ජනවාරි මස 10 දින  රොබට් බ්‍රවුන්රිග් ආණ්ඩුකාරයා විසින් නිකුත් කරතිබූ ප්‍රකාශය වසර 198 කට පසු  අවලංගු කරමින් ඔවුන් 19 දෙනාම වීරයන් වශයෙන් මෛත්‍රිපාල සිරිසේන අතිගරු ජනාධිපතිවරයා විසින් අද දින ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

1458262691pmd

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 64 posts in අධ්‍යාපණික category
Recommended for you
කටානේ සමුර්ධිගම “නිකසල” ගමක්වෙයි

පහන් වැට ජාතික ව්‍යාපාරය” පරිසරය සුරකිමු  ජීවිතය රැකගමු” ව්‍යාපෘතිය යටතේ   නිකසල ගමක්  ( Clean Vlllage)...