කිබුලපිටියේ වෙඩි මඩුවක පිපිරීමක්

අද දහවල් මිගමුව කිබුලාපිටිය  කටියල  ප්‍රදේශයේ  වෙඩි මඩුවක පිපිරීමක් සිදුවී ඇත.කුණුගොඩක් පිළිස්සීමට යාමේදී ඒ අසල වූ වෙඩි මඩුවේ තිබු වෙඩි බෙහෙත් වලට ගිනි ඇවිලීමෙන් මෙම පිපිරිම සිදුවී ඇතිබව දැනගන්නට ඇත. පිපිරිම සිදුවන අවස්ථාවේ කිසිවෙකු ඒ අසල නොසිටීම නිසා  පුද්ගල අනතුරු සිදුවිනොමැත. පිපිරිමෙන් වෙඩි මඩුව සම්පුර්ණයෙන්ම  විනාශ වී ඇත.කටාන පොලිසිය සිද්දිය පිලිබදව පරීක්ෂණ සිදු කරයි .

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 775 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
ඩුබායි රැගෙන යන්න ගෙනා ලක්ෂ 30 වල්ලා පට්ටා රාජසන්තකයි දඩය ලක්‍ෂ 3 යි

රුපියල් ලක්ෂ 30 ක් පමණ වටිනා වල්ලපට්ටා කිලෝ ග්‍රෑම් 50 ක්  නීතිවිරෝධී ලෙස ඩුබායි වෙත...150x728