කිබුලපිටියේ වෙඩි මඩුවක පිපිරීමක්

අද දහවල් මිගමුව කිබුලාපිටිය  කටියල  ප්‍රදේශයේ  වෙඩි මඩුවක පිපිරීමක් සිදුවී ඇත.කුණුගොඩක් පිළිස්සීමට යාමේදී ඒ අසල වූ වෙඩි මඩුවේ තිබු වෙඩි බෙහෙත් වලට ගිනි ඇවිලීමෙන් මෙම පිපිරිම සිදුවී ඇතිබව දැනගන්නට ඇත. පිපිරිම සිදුවන අවස්ථාවේ කිසිවෙකු ඒ අසල නොසිටීම නිසා  පුද්ගල අනතුරු සිදුවිනොමැත. පිපිරිමෙන් වෙඩි මඩුව සම්පුර්ණයෙන්ම  විනාශ වී ඇත.කටාන පොලිසිය සිද්දිය පිලිබදව පරීක්ෂණ සිදු කරයි .

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 640 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මීගමුවේ කේරල ගංජා වලට වලානෙන් ප්‍රහාරයක්

පසුගිය 14 වනදින කටාන පොලිස් වසමේදී කේරල ගංජා ග්‍රෑම් 1362 ක් සමග ගංජා   බෙදා හරිමින්...150x728


150x728