කුරණ මේජර් රාජ් ක්‍රීඩාංගනයේ ප්‍රමිතියෙන් තොර බංකු සදහා ගෙවීම් නතරකිරිමට නාගරික ඉංජිනේරුවරයා පියවර ගනී .

කුරණ  මේජර් රාජ් ක්‍රීඩාංගනයේ වොලිබෝල් පිටිය සහ නෙට්බෝල් පිටිය හා ඇවිදීමේ පථය සකස් කිරීමේදී  සහ කොන්ක්‍රීට් බංකු සකස් කිරීමේදී සිදුවී ඇති අක්‍රමිකතා පිලිබදව  අපවිසින් කරනලද හෙලිදරවුවට  අනුව  මිගමුව මහා නගර සභාවේ නව  නාගරික ඉංජිනේරු  සුරංග මහතා  ක්‍රීඩාංගනයට ගොස්  අදාල  කරුණු පිලිබදව 2016.10.18. දින සවස  පරික්ෂා කර ඇත.24දුරකථනයෙන්  අපගේ වෙබ් අඩවිය ඇමතු ඉංජිනේරු වරයා ප්‍රමිතියෙන් තොරව  සකස් කර ඇති බංකු සදහා  ගෙවීම අත් හිටුවිමටත් නෙට්බෝල් පිටිය හා ඇවිදීමේ පථයේ ඇති අඩුපාඩු කොන්ත්‍රාත් කරුලවා නිවැරදි කිරීමත් සදහා අවශ්‍ය ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමට  කටයුතු කරනබවද  කියා සිටියාය.

මෙලෙස අපගේ පුවත පිලිබදව කඩිනම් ප්‍රතිචාර දක්වා අවශ්‍ය ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමත් ඒ බව දැනුම දීමට කටයුතු කිරීමත් පිලිබදව  මීගමුවේ  නාගරිකයන් වෙනුවෙන් මෙන්ම කුරණ  මේජර් රාජ් ක්‍රීඩාංගනය පරිහරණය කරන්නන් වෙනුවෙන්ද නාගරික ඉංජිනේරු  සුරංග මහතාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙමු  (මෙම  ඉංජිනේරු මහතා  මිගමුව මහා නගර සභාවට පැමිණ ඇත්තේ  මැයි මාසයේදීය.  මෙම සිද්ධියට  අදාල කාලයේ සේවය කර ඇත්තේ වැඩබලන ඉංජිනේරුවරයෙකි )

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 12 posts in ක්‍රීඩා category
Recommended for you
ක‍්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ මහපුටුව මාරිස්ටෙලා විදුහලට

      හිටපු ක‍්‍රිකට් ක‍්‍රීඩක ග්‍රෙහැම් ලැබ්‍රෝයි ශ‍්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස පත්...150x728