කොචිකඩේට නව පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලක්

මිගමුව මහානගර සභාවේ අරමුදලින් කොචිකඩේ නගරයේ ඉදිකරනලද නව පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල බස්නාහිර පළාත් සභාමන්ත්‍රී එම.එස්.එම. සකවුල්ලා මහතා   සහ මිගමුව මහානගර සභාවේ නගරාධිපති ඇන්ටන් ජයවීර මහතා සමග පීත්ත පටියක් කපා විවුර්ත කල අවස්ථාව.DSCF8017

DSCF8031

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 718 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටාන පොලිසියේ කනේපහරට සාධාරණ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි

කටානේ පොලිස් ස්ථානය තුලදී ස්ථානාධිපතිවරයාගේ පහරදීමට ලක්වූ බව කියමින් රෝහල් ගතව ප්‍රතිකාර ලබන පොලිස් නිලධාරීන්...