කොචිචිකඩේ මහවිද්‍යලයේ ක්‍රීඩාංගනයේ කොටසක් වල්බිහිවෙලා ළමයින් විසකුරු සතුන්ගේ ප්‍රහාර වලට ගොදුරු වීමේ අවධානමක් ?

75කොචිචිකඩේ මහා විද්‍යාලයේ  ක්‍රීඩාංගනයේ කොටසක් විශාල වශයෙන් වල්බිහිවී ඇත මෙම වල්බිහිවූ කොටසේ විශාල තුබසක් බැදඇති අතර මෙහි  විෂකුරු  සතුන් සැගවී සිටීමට ද ඉඩකඩ ඇත.

76මෙම ජයාරූප යෙන් දැක්වෙන  වොලි බෝල් පිටියේ ආසන්නයටම වල් බිහි වී ඇත  කැලයට වැටෙන පන්දුවක් අහුලා ගැනීමට යන සිසු දරුවකු යම් අවස්ථාවක් සර්ප දෂ්ටයකට  ගොදුරු වීමට පෙර ක්‍රීඩාපිටියේ කැලය පිරිසිදු කර තුබස් ද ඉවත් කර දරුවන්ට ක්‍රීඩා කිරීමට ආරක්ෂා සහිත ක්‍රීඩා පිටියක් සකස් කරදීම  කොචිචිකඩේ මහා විදුහලේ ගුරු දෙගුරුන් ගේ ආදී සිසුන්ගේ සහ පළාත් සභාවේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ වකිමකි ඉසුරු දේවප්‍රිය  මහා අමාත්‍ය තුමනි මේ ඔබේ අවධානය පිනිසයි.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 690 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව රෝහලේ මාධ්‍ය වාරණයක්

ඊයේ  දහවල් පෙරියමුල්ලේ සිදුවූ අනතුරින්  රෝහල කරා රෝගීන් රැගෙන එමසහ එම හදිසි තත්වයට මුහුණදීම සදහා...150x728


150x728