ගුවන්තොටේ නිදැල්ලේ සිටියාට 45000 ක් දඩ

කටුනායක ගුවන්තොටුපල භුමියේ නිදැල්ලේ හැසිරෙමින් සිටි පුද්ගලයන් 30 දෙනෙකුට එක් අයෙකුට  රුපියල් 1500/= බැගින් රුපියල් 45000/=ක දඩ මුදලක් මිගමුව අතිරේක  දිසාවිනිසුරු පි ජි එන් කේ රන්කොත් මහත්මිය නියම කළේය

මෙසේ දඩ නියම වුයේ කටුනායක මිගමුව කටාන ආදී ප්‍රදේශවල පදිංචි කරුවන් පිරිසකි.කටුනායක පොලිසියේ පොලිස්කොස්තාපල් වරුන්වන 88765 දිසානායක 38226 එච් එම්  පී දිසානායක පැමිණිල්ල මෙහෙයවූ අතර  සැකකරුවන් සියලු දෙනාම වරද පිළිගෙන ඇත

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 159 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
දෙපා ඇලේ මෝඩ පාලමක්

ලක්ෂ 25 ක වියදමින් දෙපා ඇල හරහා කට්ටුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති පාලමක් හේතුවෙන් ඒ අවට...150x728