ගුවන්තොටේ නිදැල්ලේ සිටියාට 45000 ක් දඩ

කටුනායක ගුවන්තොටුපල භුමියේ නිදැල්ලේ හැසිරෙමින් සිටි පුද්ගලයන් 30 දෙනෙකුට එක් අයෙකුට  රුපියල් 1500/= බැගින් රුපියල් 45000/=ක දඩ මුදලක් මිගමුව අතිරේක  දිසාවිනිසුරු පි ජි එන් කේ රන්කොත් මහත්මිය නියම කළේය

මෙසේ දඩ නියම වුයේ කටුනායක මිගමුව කටාන ආදී ප්‍රදේශවල පදිංචි කරුවන් පිරිසකි.කටුනායක පොලිසියේ පොලිස්කොස්තාපල් වරුන්වන 88765 දිසානායක 38226 එච් එම්  පී දිසානායක පැමිණිල්ල මෙහෙයවූ අතර  සැකකරුවන් සියලු දෙනාම වරද පිළිගෙන ඇත

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 127 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
පළාත් පාලන ජන්දයට කටානෙන් නිර්පාක්ෂික විද්වත් කණ්ඩායමක්

පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවට  සහ සිදුව කටුනායක නගර සභාව සදහා සර්ව පාක්ෂික විද්වත්...150x728


150x728