ගුවන් තොටුපලටත් ගංවතුර බලපෑම්

728x150

12
ඇදහැලුන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් කටුනායක ජාත්‍යන්තරගුවන්තොටුපොලේ මුළුතැන් ගෙය ආසන්නයටම ජලයෙන් යටවි තිබේ.
මෙම ජලය ඉතා ඉක්මනින් බැසයාම සදහා කටුනායක නයිකන්ද පාලම මුතුවාඩිය පාලම කෝවින්න පාලම සහ සීදුව මහ පාලමේ  යනපාලම් වල හිරවී ඇති සහ. ඒ ආසන්නයේ ඇති ජපන් ජබර කටුනායක  ගුවන් හමුදා නිළධාරින් හාරසියක් පමණ සහභාගිත්වයෙන් ඉවත් කරමින් ජලය ඉතා ඉක්මනින් බැස යාමට කටයුතු කරන අයුරු ජයරුපයෙන්  දැක්වේ.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 661 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...