ජනමත විචාරන ගැන අංජනම් බලන්න මට බෑ.අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්‍ෂ

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ද අලුත් ව්‍යවස්තාවක්ද  තීන්දුව ගන්නේ ව්‍යවස්ථා දායක සභාව

ජනමත විචාරන ගැන අංජනම් මලන්න මට බෑ.

අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්‍ෂ  අමාත්‍ය වරයා මෙම අදහස් පලකලේ මීගමුවේ පැවති දහම් පාසැල් සහතික බෙදාදීමේ උත්සවයකට සහභාගී වී පිටව යන අවස්ථාවේ මාධ්‍ය වේදීන් විමසු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙමිනි.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 159 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
දෙපා ඇලේ මෝඩ පාලමක්

ලක්ෂ 25 ක වියදමින් දෙපා ඇල හරහා කට්ටුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති පාලමක් හේතුවෙන් ඒ අවට...150x728