ජනමාධ්‍ය සහ ග්‍රාහක අයිතීන් පිළිබද මිපුර කතිකාව

ජනමාධ්‍ය සහ ග්‍රාහක අයිතීන් පිළිබද කතිකාවතක් මෙම මස 24 සෙනසුරාදා සවස 3 00 සිට 5.00 දක්වා මිගමුව තම්මිට කාදිනල් කුරේ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වේ  ග්‍රාහක අයිතිය පිළිබද උනන්දුවක් දක්වන ඔබට මේසදහා සහභාවීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ජනමාධ්‍ය  අයිතීන් පිළිබද තොරතරු ලේකම් කාර්යාලය වෙතින් ලබා ගත හැකි අතර එහි වෙබ් අඩවියට පිවිසීම සදහා සහ මුහුණු පොතට පිවිසීමේ දිගු පහතින් සදහන් වේ.  සකස්කර  කර ඇති කෙටුම්පත අධ්‍යනයකර පැමිණීම කතිකාවත වඩාත් අර්ථවත්  කරගැනීමට සහ කාලය කළමනාකරණයට පහසු වනු ඇත.

Independent Council for News media Standards

 

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 640 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මීගමුවේ කේරල ගංජා වලට වලානෙන් ප්‍රහාරයක්

පසුගිය 14 වනදින කටාන පොලිස් වසමේදී කේරල ගංජා ග්‍රෑම් 1362 ක් සමග ගංජා   බෙදා හරිමින්...150x728


150x728