ජාතික සංහිදියාව පාසැලෙන් අරඹන්න මිගමුව අධ්‍යාපන කලාපයේ තයිපොංගල් සමරයි

විවිධ  සංස්කෘතික  උත්සවයන් පිලිබදව දැනුම සිසු දරුවන්ට ලබාදීම මගින් දීර්ඝකාලීන සමාජ සංහිදියාවක් ඇතිකරගැනීමේ අරමුණ සහ විවිධ ජනකොටස් අතර සුහද තාවය කුඩාකල සිට හුරුකරවන වැඩසටහනක් ලෙස අද මිගමුව අධ්‍යාපන කලාපයේ මිගමුව කටාන ජාඇල යන කොට්ඨාශ තුනේ තයිපොංගල් උත්සවය සැමරීම සිදුකලා.

කටාන අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයේ උත්සවය තිබිරිගස්කටුව දුටුගැමුණු මහවිදුහලේදී  සහ   මිගමුව  අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයේ උත්සවය  මිගමුව විද්‍යාලංකාර විදුහලේදී පැවැත්විණි. මෙම අවස්ථාවට  මුස්ලිම් සහ දමිල පාසැල් වල දරුවන්  ද සහභාගිවිය. තයිපොංගල් උත්සවය පිලිබදව සිසුන්ට ප්‍රයෝගිකව දැනුමක් ලැබෙන ආකාරයෙන් මෙම වැඩ සටහන සංවිධානය කර තිබුනී

ජාතික සංහිදියා කාර්යාලය අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අංශය සහ පළාත් සභාවේ අනුග්‍රහය සහ මගපෙන්වීම සිදුකර ඇත උත්සවයේ විවිධ අවස්ථා ඇතුලත් ජයාරූප කිහිපයක් මේසමග පළකර ඇත

ජායාරූප සහ තොරතුරැ නිදහස් මාධ්‍යවේදී

එම ඉසඩ්  සාජන්

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 64 posts in අධ්‍යාපණික category
Recommended for you
කටානේ සමුර්ධිගම “නිකසල” ගමක්වෙයි

පහන් වැට ජාතික ව්‍යාපාරය” පරිසරය සුරකිමු  ජීවිතය රැකගමු” ව්‍යාපෘතිය යටතේ   නිකසල ගමක්  ( Clean Vlllage)...