ඩෙංගු මදුරු මර්දනයට දුම්ගසන රසායන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණවත් තොග නැතිලු ?

ඩෙංගු රෝගය මේවන විට වසංගත තත්වයකට පත්වීමේ අවදානම දක්වා වර්ධනය වී ඇත.අපට අත්දැකීම් නොමැති උවත් මැලේරියා රෝගයද වසංගත යක් ලෙස පැතිරගිය ඉතිහාසයක් අපට ඇත.කෙසේ උවත් අප මේවනවිට මැලේරියා රෝගයෙන් නිදහස් රටක් බවට පත්වී ඇත.

මැලේරියා මදුරුවා වදකිරීමේ කාර්යේදී ලබාගත් අත්දැකීම් ඩෙංගු මදුරු මර්ධනය සදහාද උපයෝගී කරගැනීමේ හැකියාවක් ඇත.දැන් වහාම කළයුතුව ඇත්තේ ඩෙංගු මදුරු ඝනත්වය  පහල දැමීමයි ඒසදහා සුහුබුල් (වැඩුනු) මදුරුවන් විනාස කලයුතුය.

ඒසදහා කලයුතු කඩිනම්න්  කළහැකි වැඩපිලිවල වන්නේ අවම වශයෙන් සතියක් ඇතුලත දෙවතාවක් විද්‍යාත්මක ක්‍රමයකට ටෙක් නිකල් මැලතියන් හෝ ෆෙස්ගාර්ඩ් රසායනික යොදාගෙන දුම් ගැසීමයි . (විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක් යන්නෙන් අදහස් වන්නේ යම් ප්‍රදේශයක් වටකර මදුරුවන්ට පැනයන්නට නොහැකිවනසේ දුමානය කිරීමයි.)

දැනට අපට දකින්නට ලැබෙන්නේ ඩෙංගු රෝගියෙකු වාර්තාවන නිවෙස් අවට දුම් ගැසීමේ වැඩපිළිවෙලකි.දීර්ඝ කාලයකින් ස්ප්‍රේ මැෂින් ඔපරේටර් තනතුර සදහා සේවකයන් බදවා ගෙන නොමැත.මේ  නිසා දුම් ගැසීමයි  මෙම කාර්ය සදහා ප්‍රමාණවත් පුහුණු  සේවක  පිරිසක් කටාන මිගමුවසිදුව යන පළාත් පාලන ආයතන වල නොමැති වීමද ගැටලුවක් බව දැනගන්නට ඇත.

එමන්ම ප්‍රමාණවත් තරම දුම් ගැසීමයි  සදහා අවශ්‍ය රසායනික ද්‍රව්‍ය තොග නොමැති වීම නිසා විද්‍යාත්මක ක්‍රමයකට දුමායනය කිරීම ගැටලුකාරී වී ඇතිබවද දැනගන්නට ලැබී ඇත.මෙම වසංගත තත්වයෙන් මිදී රෝග ව්‍යප්තිය පහල දැමීම සදහා විද්‍යාත්මක ක්‍රමයකට දුමානය කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම අදාල බලධාරීන්ගේ වගකීමකි.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 56 posts in අධ්‍යාපණික category
Recommended for you
තාත්තා ජිම් එකේ අම්ම සැලුන් එකේ ළමය රෙස්ට්…..

කුමන බලයක් කොපමණ ධනයක්  කුමන අධ්‍යාපන සුදුසුකමතිබී කුමන තනතුරක් දරුවත් ගුණවත් කම නැත්නම් ඔහු අසම්පුර්ණ...150x728