ඩෙංගු රෝගය පිලිබදව හෝමියෝපති ප්‍රතිශක්තිකරණ සායනයක්

කුරුණෑගල රජයේ හෝමියෝපති සායනය විසින් පවත්වන මිගමුව අහමදියා මුස්ලිම් ජමාත් සංවිධානය විසින් පහසුකම් සපයන ඩෙංගු රෝගය පිලිබදව ප්‍රතිශක්තිකරණ සායනයක් හෙට (14) දින  පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.මෙම සායනය මිගමුව පෙරියමුල්ලේ ජුම්මා මස්ජිඩ් මාවතේ අංක 26 දරන තැන (අල්හිලාල් විදුහල ඉදිරිපිට)  පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 104 posts in වෙනත් category
Recommended for you
වෛද්‍ය වරයකු වෙත යාමේදී රෝගියා සුදානම් විය යුතුද ?

වෛද්‍ය වරයකු වෙත යාමේදී රෝගියා සුදානම් විය යුතුද ? ඔව්. මන්ද යත් වෛද්‍යවරයාට නිවැරදි දේ...150x728