ඩෙංගු සටනට මිපුර වෙළද ප්‍රජාවත් එක්වේ

ඩෙංගු පරදමු මිගමුව සුරකිමු වැඩ සටහනේ අද දිනයේ  දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනට මීගමුවේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව කැදවා තිබුණු අතර මිගමුව නගරයේ ව්‍යාපාරික ආයතන හිමිකරුවන් මෙන්ම හෝටල් සංගමයේ සාමාජිකයන් මෙන්ම හෝටල් හිමිකරුවන් සහ කළමනාකරුවන්ද සහභාගිවිය.වෙනදාමෙන්ම අද දිනද ලලිත් ටෙන්සිල් මිගමුව සංවර්ධන කමිටු සම සභාපති  වරයා   රොයිස් විජිත ප්‍රනාන්දු  බස්නාහිර පළාත්සභා මන්ත්‍රීවරයා සහ නිමල් ලාන්සා ස්වදේශ කටයුතු නියෝජය අමාත්‍යවරයා ඇතුළු දේශපාලන අධිකාරියද මිගමුව නාගරික කොමසාරිස් වරයා ඇතුළු නිලධාරින්ද මෙම සාකච්චාව සදහා සහභාගීවිය.

මෙම සකච්ච්වේදී අදහස් දක්වමින් නිමල් ලාන්සා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය පාලනය කරගැනීම සදහා මෙම අසීරු අවස්ථවේදී ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවගෙන් සහයෝගය අවශ්‍ය බවත් එහෙත් ඒ සදහා මුදලින් සතයක් වත් ඉල්ලන්නේ නැතිබවද සදහන් කලා.

කණ්ඩායම් වශයෙන් එකතුවී තමන්ගේ ව්‍යාපාර අවට පිරිසිදු කරගැනීමේ වැඩසටහන් සහ මදුරුවන් බෝවීම වැළැක්වීම සදහා කල හැකි ව්‍යපෘති සකස් කර ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසද.නියෝජය අමාත්‍ය වරයා ඉල්ලසිටියා.

තමතමන් ගේ ව්‍යාපාරික ස්ථාන වලසිටින සේවකයින් දැනුවත් කිරීමටත් ඔවුන්ගේ  මගින් නිවසේ අය දැනුවත් කිරීමට සහ ඩෙංගු වලක්වා ගැනීමට ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිලිබදව අත්පත්‍රිකා බැනර් කටවුට් වැනි ප්‍රචාරක මාධ්‍ය මගින් ජනතාව දැනුවත් කරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන මෙන්ද ඉල්ලීමක් කල අතර   පවිත්‍රතා කටයුතු සංවිධානය කරනුලබන අවස්ථා වලදී ඒ සදහා නගර සභාවෙන් අවශ්‍ය යන්ත්‍ර උපකරණ ආදි සහයෝගය ලබාදිය හැකි බවද ප්‍රකාශවිය.

මෙහිදී පැමිණසිටි ව්‍යාපාරිකයන්  සහ වෙළද සංගම් නියෝජිතයන් ද විවිධ යෝජනා සහ අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් මෙම කාර්ය සාර්ථක කර ගැනීම සදහා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාදෙන බවද පැවසිය.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 159 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
දෙපා ඇලේ මෝඩ පාලමක්

ලක්ෂ 25 ක වියදමින් දෙපා ඇල හරහා කට්ටුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති පාලමක් හේතුවෙන් ඒ අවට...150x728