තවමත් කොන්ත්‍රාත් අවසන් නැති කුරණ ක්‍රීඩාංගනයේ කොන්ත්‍රාත් කරුට මුදල් ලබාගැනීමට තාක්ෂණ නිලධාරණිය ව්‍යාජ නිර්දේශ දීලා

කුරණ  මේජර් රාජ් ක්‍රීඩාංගනයේ දිගින් දිගටම සිදුවන ප්‍රමිතියෙන් තොර අනවශ්‍ය  ඉදිකිරීම්   මගින් මහජන මුදල් මංකොල්ල කෑමකට ලක්ව ඇති බව සදහන් කරමින්  අදාල තොතුරු සමග ලිපියක්  මේ දිනවල    මේජර් රාජ් ක්‍රීඩාංගනයේ ක්‍රීඩා කිරීමට පැමිණෙන  අය අතර හුවමාරුවන බව දන්වමින් එමලිපියේ පිටපතක් අපවෙත ද ඒවා ඇත.

41මෙහි සදහන් තොරතුරු අනුව  මෙම   වංචාවට අදාල කොන්ත්‍රාත්තුවේ වටිනාකම රුපියල් 615532.84 කි ව්‍යාපෘතිය ලෙස සදහන් වන්නේ  මේජර් රාජ් ක්‍රීඩාංගනයේ ඉතිරි වැඩ (වොලිබෝල් පිටිය සහ නෙට්බෝල් පිටිය හා ඇවිදීමේ පථය සකස් කිරීම) මේසදහා වන මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබාගෙන ඇත්තේ සභා අරමුදල් වලිනි කොන්ත්‍රාත් කරු ලෙස සදහන් වන්නේ උතුරු පල්ලන්සේන අංක 27  සමුර්ධි සංවර්ධන සමිතියයි.

කොන්ත්‍රාත්තුවේ සදහන් වැඩ කොටස් නිසිපරිදි ඉටුකර ඇතිබව සදහන් කරමින් තාක්ෂණ නිලධාරිනි ඩි.ඩි.වයි.කේ. මුණසිංහ මහත්මිය විසින් ගෙවීම් වාර්තාව සකස්කර ඉදිරිපත් කර ඇත. වැඩබලන නාගරික ඉංජිනේරු විසින් 2016.03.31 දින මෙම  ගෙවීම සදහා ඔහුගේ නිර්දේශය  ලබාදී ඇත.නාගරික කොමසාරිස් වරයා විසින් මෙම ගෙවීම වැඩිදුරටත් නිර්දේශ කර ඇත. මුදල් කමිටුවේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව 2016 04.04 දින නගරාධිපතිවරයා  විසින් මෙම ගෙවීම අනුමත කර ඇත  මෙම ආවරණ අනුමැතිය පිළිගත යුතු බවට මුදල් කාරක සභාව නිර්දේශ කරන බව  නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකාර සහකාර (නාඉදෙ01 ) විසින්  2016.04.07 වැඩ අවසන් කිරීමේ අනුමැතිය (228 ) වාර්තාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

43(තවමත් වැඩ අවසන් කරනැති  ඇවිදීමේ පථයේ කොන්ක්‍රීට් පුපුරා ඇති අන්දම වැලිපුරවා නැත) . මේඅනුව මෙම ගෙවීම් අදාල සමුර්ධි සමිතිය හරහා කොන්ත්‍රාත් කරු ලබාගෙන  අවසන් වී ඇති නමුත් ප්‍රමිතියෙන් තොරව හෝ කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කරනැත .

අපවෙත ලැබුණු ලිපියේ තොරතුරු අනුව  මෙම ව්‍යාපෘතිය සදහා අවශ්‍ය  පස් ලබාගෙන ඇත්තේ  කුරණ කතෝලික සුසන භුමිය ඉදිරිපිට  නගර සභාවේ සේවකයන් සහ බැකෝ  යොදා  කපනලද වලකින් වන අතර  ප්‍රවාහනය කලේද නගර සභාවේ වාහන වලිනි දුම්රිය මාර්ගය පුළුල් කිරිම සදහා  .ගල් පස් ගෙනවිත් ගොඩගැසීම නිසා මේවනවිට එම වල වැසි ඇත.

වොලිබෝල් සහ නෙට්බෝල් පිටිවල සිමා ලකුණුකර ඇති කොන්ක්‍රීට් බැමි  ක්‍රීඩකයන්ට මර උගුලක්ව ඇති අතර දැනට මත් ඒවා පුපුරා කැඩී ඇත  මෙම කොන්ක්‍රීට් දැමීම සදහා කම්බි ලබාගෙන ඇත්තේ  මෙම ක්‍රීඩාංගනයේම තිබු පරණ ව්දුලි කනුවලිනි .44

(නියමිත පරිදි සකස් නොකිරිමනිසා වැසිජලය පිරුණු වොලිබෝල් පිටිය)

මෙම  තොරතුරු පිලිබදව අප විසින්ද සොයා බැලීමක් සිදුකල අතර එහිදී පහත කරුණු නිරීක්ෂණය විය.

මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව  නිර්දේශ කර ඇත්තේද , වැඩිදුරටත් නිර්දේශ කර ඇත්තේද කේෂ්ත්‍ර පරීක්ෂණයකින් තොරවය.නොඑසේනම් කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන්නොවූ බව දැන දැන ම නිර්දේශ කර ඇත.මෙය රාජකාරිය පැහැර හැරීමක් මෙන්ම පොදු දේපල වංචා සහගත ලෙස ලබාගැනීමට උදවු කිරිමකි.

එම ලිපියට අනුව යකඩ ලබාගත්තේ පරණ විදුලි කණුවලින් නම් වැලි කපාගත්තේ  නගර සභාවට අයත් බිමකින් නම් කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කරද නොමැතිව මුදල් ගෙවීමෙන් පැහැදිලි වන්නේ නගර සභාවේ නිලධාරීන්ද කොන්ත්‍රාත් කරුවන්  සමග  එකතුවී ජනතාවට අයිති  මුදල් වංචනිකව ලබාගන්නා බව නොවේද ? විගණකාධිපති තුමනි මෙම හොරකම් පිලිබදව විදිමත් පරික්‍ෂණයක් පැවැත්වීමට කඩිනමින්  පියවර ගන්නවාදැයි  අපි  අවධානයෙන් බල සිටිමු

 

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 12 posts in ක්‍රීඩා category
Recommended for you
ක‍්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ මහපුටුව මාරිස්ටෙලා විදුහලට

      හිටපු ක‍්‍රිකට් ක‍්‍රීඩක ග්‍රෙහැම් ලැබ්‍රෝයි ශ‍්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස පත්...150x728