දඩුගම් ඔයේ නාදුනන මළසිරුරක් 

(පුස්තකාල දර්ශන )
සිදුව ඉස්කාගාරය ආසන්නයේ දඩුගම් ඔයේ පාවෙමින් තිබුණු මළසිරුරක් හමුවී ඇති බව සිදුව පොලිසියේ ආරංචිමාර්ග වලින් දැනගන්නට ලැබී ඇත. කොට කලිසමකින් සහ ටි සර්ට් එකකින් සැරසී සිටින මොහු වයස 45 ක පමණ පිරිමියෙකුගේ බවද මළසිරුර ගොඩගෙන පස්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සහ මරණ පරීක්ෂණය පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.සිදුව පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදුකරයි

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 686 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
දෙමවුපියන් නැති දරු තිදෙනාට කටාන පොලිසියෙන් නිවසක්- ඔබටත් සම්මාදම් වීමට ඉඩක්

දෙමවුපියන් නොමැති අනාරක්ෂිත නිවසක ජිවත්වන එකම පවුලේ   දරුවන් තිදෙනෙකුට කටාන පොලිසියේ මැදිහත් වීමෙන්   අංගසම්පුර්ණ නිවසක්...150x728


150x728