දඩුගම් ඔයේ නාදුනන මළසිරුරක් 

(පුස්තකාල දර්ශන )
සිදුව ඉස්කාගාරය ආසන්නයේ දඩුගම් ඔයේ පාවෙමින් තිබුණු මළසිරුරක් හමුවී ඇති බව සිදුව පොලිසියේ ආරංචිමාර්ග වලින් දැනගන්නට ලැබී ඇත. කොට කලිසමකින් සහ ටි සර්ට් එකකින් සැරසී සිටින මොහු වයස 45 ක පමණ පිරිමියෙකුගේ බවද මළසිරුර ගොඩගෙන පස්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සහ මරණ පරීක්ෂණය පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.සිදුව පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදුකරයි

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 640 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මීගමුවේ කේරල ගංජා වලට වලානෙන් ප්‍රහාරයක්

පසුගිය 14 වනදින කටාන පොලිස් වසමේදී කේරල ගංජා ග්‍රෑම් 1362 ක් සමග ගංජා   බෙදා හරිමින්...150x728


150x728