දඹදුරය අලවතුපිටිය සමගි ප්‍රජා ජල සංවිධානයේ බහු කාර්ය පියස හෙට 13 දින වීවෘතවේ

දඹදුරය අලවතුපිටිය සමගි ප්‍රජා ජල සංවිධානයේ 15වෙනි සංවත්සර උළෙල හා බහු කාර්ය පියස විවෘත කිරීම 2017.05.13 වන සෙනසුරාදා දින සවස 3.30 දඹදුරය අලවතුපිටිය සමගි ප්‍රජා මූල පරීශ්‍රයේදී

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශිනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ  මහත්මිය ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත් වීමට නියමිතව ඇත

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 142 posts in වෙනත් category
Recommended for you
කොන්ඩම් දැම්මත් ලිංගාශ්‍රිත රෝග

  ලිංගාශ්‍රිත රෝග ව්‍යප්තිය මෙරටේ බොහෝදෙනාට නොපෙනෙන  සැගවී ඇති බරපතල වසංගතයක් බවත් එක සහකරුවෙක් එකසහකාරියක්...