දඹදුරය අලවතුපිටිය සමගි ප්‍රජා ජල සංවිධානයේ බහු කාර්ය පියස හෙට 13 දින වීවෘතවේ

728x150

දඹදුරය අලවතුපිටිය සමගි ප්‍රජා ජල සංවිධානයේ 15වෙනි සංවත්සර උළෙල හා බහු කාර්ය පියස විවෘත කිරීම 2017.05.13 වන සෙනසුරාදා දින සවස 3.30 දඹදුරය අලවතුපිටිය සමගි ප්‍රජා මූල පරීශ්‍රයේදී

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශිනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ  මහත්මිය ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත් වීමට නියමිතව ඇත

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 135 posts in වෙනත් category
Recommended for you
සුනිල් නිර්මලා නටන්න ජපන් යයි

ප්‍රවීණ නර්තන ආචාර්ය සුනිල් තල්ගහගොඩ සමග 38 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත නර්තන කණ්ඩායමක් පසුගිය 19 දින ජපානය...