දඹදුරය අලවතුපිටිය සමගි ප්‍රජා ජල සංවිධානයේ බහු කාර්ය පියස හෙට 13 දින වීවෘතවේ

දඹදුරය අලවතුපිටිය සමගි ප්‍රජා ජල සංවිධානයේ 15වෙනි සංවත්සර උළෙල හා බහු කාර්ය පියස විවෘත කිරීම 2017.05.13 වන සෙනසුරාදා දින සවස 3.30 දඹදුරය අලවතුපිටිය සමගි ප්‍රජා මූල පරීශ්‍රයේදී

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශිනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ  මහත්මිය ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත් වීමට නියමිතව ඇත

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 103 posts in වෙනත් category
Recommended for you
සංචාරක හෝටල් ක්‍රිකට් ශුරතාවය කැම්ලට් හෝටලයට

මිගමුව සංචාරක හෝටල් හිමියන්ගේ සංගමය  විසින් සංවිධානය කල සංචාරක හෝටල් අතර පැවති සය සාමාජික සැහැල්ලු...150x728


150x728