දෑතේ සවියට පලදායක පුහුණුවක්

728x150

DSCF8047     දෑතේ විරියෙන් දිවිමග සරු කරගැනීමට වෙර දරන තවත් දිරිය කතුන් පිරිසකට න්‍යායික පුහුණුව අවසානයේ සහතිකපත්  ලබාදීම ගිහාන් ප්‍රනාන්දු නාගරික මන්ත්‍රී වරයාගේ නිවසේදී සිදුවිය.පෙරියම්මුල්ල තුසාරයේ අප දේවමාතා වන්ගේ දේවස්ථානයේ මිසම්පාලක ගරු ටෙරී රංජිත් පියතුමන් සහතිකපත්  ප්‍රදානයට එක්වූ  අවස්ථාව ජයාරුපයෙන් දැක්වේ මෙම පුහුණු පාඨමාලාවට පළාත් සභා මන්ත්‍රී ප්‍රතිපාදන වලින්  මුදල් වෙන්කරදුන් බස්නාහිර පළාත්සභා මන්ත්‍රී රොයිස් විජිත ප්‍රනාන්දු මහතාද ජයාරුපයේ වෙති

ජයාරුපය මිගමුවේ රේමන්ඩ් අපොන්සු

 

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 661 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...