දිවුලපිටිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම්වරියට නියෝජ්‍ය ඇමති රන්ජන් රාමනායක මහතා බැනවැදුනාටඑරෙහිව කටානේ ග්‍රාමනිලධාරීන් හෙට විරෝධතාවයක්?

සමාජ සුභසාධන හා සවිබල ගැන්වීමේ නියෝජ්‍ය ඇමති රන්ජන් රාමනායක මහතා පහුගිය 26 වන දින  ජනතාව ඉදිරියේ  බැණ තර්ජනය කිරීමේ සිද්ධියට විරෝධතාවය දක්වමින් හෙට දිනයේ තමන්ගේ වසමේ කාර්යාලවල සේවයට නොපැමිණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට එක් රැස්වීමට කටාන ප්‍රාදේශිය ලේකම්කර්යාලයට අනුයුක්තග්‍රාමනිලධාරීන්තීරණයකඇතිබව ඉතාමත් විශ්වාස කටයුතු මාර්ගයකින් අපවෙත දැනගන්නට ලැබී ඇත.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට එක් රැස්වීමෙන් පසු එළබෙන තීරණ අනුව රන්ජන් රාමනායක නියෝජය අමාත්‍ය වරයා රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට කරනුලබන බැනවැදීම සහ අපහාසකිරීම් පිලිබදව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගතීරණය කිරීමට නියමිතව ඇති බවද දැනගන්නට ලෑබිඇත.මෙම ක්‍රියාමාර්ග මාර්ගය ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත්  ප්‍රදේශිය ලේකම්  කාර්යාල වලද ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩකඩ ඇති බවද වැඩි දුරටත් වාර්තා වේ

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 690 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව රෝහලේ මාධ්‍ය වාරණයක්

ඊයේ  දහවල් පෙරියමුල්ලේ සිදුවූ අනතුරින්  රෝහල කරා රෝගීන් රැගෙන එමසහ එම හදිසි තත්වයට මුහුණදීම සදහා...150x728


150x728