නව වසරට හිස තෙල් ගලවයි

728x150

16.04

අලුත් අවුරුද්දේ හිස තෙල්ගෑමේ  නැකතඋදැසන10.41 ට යෙදී තිබුණි මීගමුවේ අබේසේකරාමයේ(පොඩිපන්සලේ)පැවති හිසතෙල් ගෑමේ අවස්ථාවේ විහාරාධිපති මීගමුවේ සුමේද තිස්ස  නාහිමියන් කුඩා දරුවෙකුගේ හිසෙහි නැකතට හිස තෙල් ගැල්වූ අවස්ථාව ජයාරුපයෙන් දැක්වේ.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 20 posts in All category
Recommended for you
මීගමුවේ මහාමාර්ග වල වාහන නැවැත්වීම සීමාකළ අනවසර දන්විම්පුවරු අත් අඩංගුවටගනී

මිගමුව නගරයේ විවිධ  ස්ථානවල නිසි පරිදි ලබාගත් නිත්‍යානුකුල අවසරයකින් තොරව තබාතිබු  නැවැත්වීම තහනම් ඇතුල්වීම තහනම...