නියෝජ්‍ය ඇමති රන්ජන් රාමනායක දිවුලපිටිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම්වරියටබැණ තර්ජනය කිරීමේ සිද්ධියට කටානේවිරෝධතා

සමාජ සුභසාධන හා සවිබල ගැන්වීමේ නියෝජ්‍ය ඇමති රන්ජන් රාමනායක මහතා පහුගිය 26 වන දින දිවුලපිටිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම්වරියට ජනතාව ඉදිරියේ  බැණ තර්ජනය කිරීමේ සිද්ධියට විරෝධතාවය දක්වමින් තමන්ගේ වසමේ කාර්යාලවල සේවයට නොපැමිණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට එක්රැස් වූකටාන ප්‍රාදේශිය ලේකම්කර්යාලයට අනුයුක්ත ග්‍රාම නිලධාරීන් සමුර්ධි නිලධාරීන්  ආදී කේෂ්ත්‍ර නිලධාරීන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරයා ඇතුළු සියලුම නිලධාරීන් අද පෙරවරු දහයට පමණ ප්‍රදේශිය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක නිරතවිය.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 690 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව රෝහලේ මාධ්‍ය වාරණයක්

ඊයේ  දහවල් පෙරියමුල්ලේ සිදුවූ අනතුරින්  රෝහල කරා රෝගීන් රැගෙන එමසහ එම හදිසි තත්වයට මුහුණදීම සදහා...150x728


150x728