පළාත් මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් ඇමති නියෝග පැහැර හරිනවාද ?

මීගමුවේ සහ කටානේ පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් කානු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවකයන් යොදවා පවිත්‍ර කරනබවට ලලිත් වනිගරත්න අමාත්‍යවරයා ජුනි මස 12 දින  ප්‍රකාශකලේය.

අමාත්‍යවරයා මෙම ප්‍රකාශය කලේ බස්නාහිර පළාතේ ග්‍රාමසංවර්ධන අමාත්‍යංශ මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත  ඩෙංගු මර්ධන ව්‍යාපෘතිය පිළිබද මිගමුව ප්‍රදේශිය මහලේකම් කාර්යාලයේදී මුලික සාකච්චාවේදී.එම ප්‍රකාශය අනුව අමාත්‍ය වරයා අදාල නිලධාරීන්ට මේවන විටත් උපදෙස් ලබාදී තිබිය යුතුය.

අමාත්‍ය වරයා සභාවේදී කල කරුණු පැහැදිලි කිරීම අනුව ප්‍රදේශයේ  ඩෙංගු අවධානම පිලිබදව පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇතිබව පෙනුනි. ඒ  අනුව අමාත්‍ය වරයා අදාල නියෝගය එදිනම හෝ පසුදිනම අදාළ නිලධාරීන්ට ලබාදෙන්නට ඇති බව නොඅනුමානය.එහෙත් ගැටලුව වී ඇත්තේ මීගමුවේ හෝ කටානේ  පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් කානුපවිත්‍ර කරන බවක් පෙනෙන්නට නොමැති වීමය.

ලලිත් වනිගරත්න බස්නාහිර පළාත් මහාමාර්ග අමාත්‍ය තුමනි මේ ඔබේ අවධානය පිණිසයි.

මීගමුවේ කටානේ ඩෙංගු අර්බුදයේ ඇත්ත කතාවක්

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 159 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
දෙපා ඇලේ මෝඩ පාලමක්

ලක්ෂ 25 ක වියදමින් දෙපා ඇල හරහා කට්ටුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති පාලමක් හේතුවෙන් ඒ අවට...150x728