ප්‍රදේශිය සභාවේ ලේකම් වරියගේ ප්‍රකාශය කුලරත්නමාවතේ සේවාපියසට ඉබිඅගුල් දැමීමටහේතුවක් උනාද ?

කටාන කුලරත්න මාවතේ සේවාපියස පිලිබදව ලිපිගොනු  පරික්ෂාවකින් තොරව කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවේ  ලේකම් වරිය විසින් ලබා දෙනලද වැරදි උපදෙස්  නිසා  සේවාපියසේ  වැඩකටයුතු කරගෙන යාමට බාධාවන්  ඇති වීමටත්  සේවපියස ඉදිකරගැනීමට එකතුවී සිටි පිරිස අතරඇතිවී තිබු  බෙදීම  බරපතල කිරීමටත් හේතුවී ඇතිබව අප වෙත වාර්තාවී ඇත.

සේවා පියසක් ඉදිකිරිම සදහා කුලරත්න මාවතේ රෝමාන් ගාර්ඩ්න් නමින් ග්ලෝබල් පිනෑන්ස් නැමති ආයතනයෙන්  කැබලි කර විකුණන ලද ඉඩමේ පොදුකොටස ඔප්පුවක් මගින් ප්‍රාදේශීය සභාවට පවරා ඇත.මෙම ඉඩම් කොටසේ සේවපියසක් ඉදිකරගැනීමට 2015ජනවාරි 8 වනදා  ආණ්ඩු පෙරළියට පෙර ප්‍රදේශ වාසීන් පිරිසක් උත්සාහ කලනමුත් ප්‍රාදේශීය සභාවන් අවශ්‍ය සහයෝගය නොලැබීමෙන් එය ඉටු කරගැනීමට නොහැකි වූ බව එයාට මැදිහත් වූ පිරිසගේ අදහසයි.මේසදහා මුලිකත්වය ගෙන කටයුතු කලේ එක්සත් ජනතා නිදහස් පෙරමුණේ ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයට සම්බන්ධ පිරිසකි.

2015ජනවාරි 8 වනදා  ආණ්ඩු පෙරළියට පසු දින100 වැඩ පිළිවෙල යටතේ එකගමකට එක වැඩක් වැඩසටහන මගින් ග්‍රාමනිලධාරි වසමකට වෙන්කළ ලක්ෂ දහයක මුදල මගින් සේවපියසක් ගොඩනගා ගැනීමට අදාල මුදල යොදාගැනීමට  ගමේ සියලු සමිති සමාගම්  එකතුකරගෙන පොදු  තීරණයකට පැමිණීමට හැකිවිය.මේසදහා ප්‍රදේශයේ ග්‍රාමනිලධාරිවරයා විශාල වැඩකොටසක් ඉටුකර ඇත. ප්‍රාදේශිය සභාවේ අවසරය ලබාගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධ පිරිසක්  මැදිහත් වූ අතර අදාල අනුමැතිය  ලබාගැනීමට හැකිවීම නිසා 2015 අප්‍රේල් මස 17 වන දින  සේවාපියසේ මුල්ගල් තැබීම රෝස්ප්‍රනාන්දු බස්නාහිර පළාත්සභා මන්ත්‍රි වරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  සිදුවිය.

199මුල්ගල් තැබීමේ කටයුතු සදහා සියලු දෙනා කිසිදු බේදයකින් තොරව සහභාගිවී සිටිනු දක්නට ලැබුණි ලක්ෂ පහකට ආසන්න ප්‍රජා දායකත්වය සදහා සියලු දෙනා එකාවන්ව සහයෝගය දක්වමින්  ගොඩනැගිල්ලේ  වැඩ  ඉක්මනින් අවසන් කර ගැනීමට උත්සාහ ගනු ද දක්නට ලැබුණි.

2015 අගෝස්තුවේ  යහපාලන රජය බිහිවීමත් සමග  එකගමක් සදහා ලක්ෂ දහයක මුදල් වෙන්කිරීම සදහා  යෝජනා ඉල්ලා සිටි අතර ඒසදහා  යෝජනා ලබාගැනීමට රැස්වූ ගමේ පොදු සංවිධාන එකතුවේ සිටි දැඩි මත ධාරීන් දෙතුන් දෙනෙක් නිසා  පොදු සංවිධාන එකතුව දෙදරා එතුල පක්ෂ අනුව බෙදීමක් ඇතිවූ අතර මධ්‍යස්ථ මත දරන්නන් මෙම  බෙදීම අවසන් කරන්නට ගත් උත්සහයන් අසාර්ථක වුයේ කණ්ඩායම් දෙකම ප්‍රදේශිය දේශපාලන බලවතුන් සතුටු කිරීම  සදහා ඔවුන් වෙනුවෙන් පෙනීසිටීම සේවාපියසට වඩා ඔවුන්ට පුද්ගලිකව වැදගත්වූ නිසාය.

සේවා පියසක් අදාල ඉඩමේ ඉදිකිරීමට ලිඛිත අවසරය ලබා  දී තිබියදී ප්‍රදේශිය සභාවේ  ලේකම්වරිය අනවබෝධයෙන් කරුණු සොයා බැලීමකින්  තොරව තමන් හමුවීමට පැමිණි පුද්ගලයින්ට ඉඩම් හිමියන් විරුද්ධනම් පොදුකොටසේ සේවා පියසක් ඉදිකිරීමට නොහැකි බවට කල ප්‍රකාශය නිසා එය රජයට අයත් දේපොලක්  නොවන බවට මතයක් සමාජ ගතකිරීමටත්  සේවා පියසේ අර්බුදය වර්ධනය වී එයට ඇතුළු වීමට නොහැකිවනසේ  යම් පිරිසක් විසින් දොරටුව ඉබිඅගුල් දමා වසා දැමීමටත් හේතුවී ඇත.

මෙම සේවා පියසේ වැඩකටයුතු යලි සියලු දෙනාම එකතුවී අවසන් කර  සියලු දෙනාගේ එකතුවෙන් ගෙවදිනු දැකීම මෙම ලියුම්කරු ගේ මෙන්ම ප්‍රදේශ වාසින්ගේද බලාපොරොත්තුවයි.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 135 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
සංවර්ධන නිලධාරින්ට 2018 සිට වැඩබැලීමේ සහ ලිපිද්‍රව්‍ය සදහා දීමනාවක් -නිමල් ලාන්සා

වෘත්තිය සමිති නායකයන් රාජ්‍ය නිලධාරී මෙන්ම අමාත්‍ය වරුන්ද වෘත්තිය සමිති සමග වෘත්තීය ගැටළු පිලිබදව සාකච්චා...150x728


150x728