‘පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ හොඳම තරුණිය’ වූ ශ්‍රී ලාංකිකයා

‘පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ හොඳම තරුණිය’ වූ ශ්‍රී ලාංකිකයා

ක්‍රිස්ටල් රීඩ්

http://www.bbc.com/sinhala/sri-lanka-39407847

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 42 posts in විශේෂාංග category
Recommended for you
ඩෙංගු වලින් මනාප එකතුකරන හාල් පාරු දේසපාලුවෝ

මිගමුව මහරෝහලට  දවසේ පැය විසිහතර පුරාම ඩෙංගු රෝගීන් ඇතුලත් කර ගනු ලබන අතර  මේ වනවිට...