පොල් කොළ මෝරාට 50,000 ක් දඩ

ලෝකයෙන් වදවියාමේ තර්ජනයට ලක්වී සිටින ඇල්ලීම තහනම් කර ඇති පොල්කොළ මෝරෙකු ළගතබා ගැනීමේ චෝදනාවට වරද පිළිගත් විත්තිකරුවෙකුට මිගමුව අතිරේක දිස්ත්‍රික් විනිසුරු කපිල දුෂාන්ත එපිටවෙල ම්හතා විසින් රුපියල් 50,000  ක දඩමුදලක් අද (15) දින නියම කළේය.

මිගමුව මන්කුලියේ පදිංචි කරුවෙකුට මෙසේ දඩ නියම විය සහකාර ධිවර අධ්‍යක්‍ෂක රංජිත්බණ්ඩාර මහතාගේ උපදෙස් පරිදි  මිගමුව ප්‍රාදේශීය ධිවර කාර්යාලයේ නිලධාරී විසින් මෙම වැටලීම කර සැකකරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබුණි

ධිවර පරීක්ෂක එම්.කේ.යු.කේ.මාරසිංහ මහතා විසින් පැමිණිල්ල මෙහයවූ අතර නීතිඥ ජෝෂප් ජයසිංහ මහතා විත්තිය වෙනුවෙන් පෙනිසිටියේය.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 56 posts in අධ්‍යාපණික category
Recommended for you
තාත්තා ජිම් එකේ අම්ම සැලුන් එකේ ළමය රෙස්ට්…..

කුමන බලයක් කොපමණ ධනයක්  කුමන අධ්‍යාපන සුදුසුකමතිබී කුමන තනතුරක් දරුවත් ගුණවත් කම නැත්නම් ඔහු අසම්පුර්ණ...150x728