බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා හෙට මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලට

සුමිත් ලාල් මෙන්දිස් බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා හෙට දින(19) නිර්ක්ෂණ චාරිකාවක් සදහා මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලට පෙරවරු 10 ට පැමිණීමට නියමිත බව අපගේ රෝහල් ආරංචිමාර්ග වලින් දැනගන්නට ලැබී  ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 694 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව රෝහලට – ජීවන්ත ගෙන් කොට්ට

මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ නේවාසික රෝගීන්ගේ ප්‍රයෝජනය සදහා කොට්ට පරිත්‍යාග කිරීමක් සිදුවිය. උසස්ම ප්‍රමිතියක් ඇති මෙම...150x728


150x728