මැයි දිනයට කටානෙන් බස් 95 ක් ආධාරකරුවන් 5000 ක්

2017 මැයි දිනය පිලිබදව කටාන ආසනයේ සුදානම පිලිබදව අප විසින් සොයා බැලීමක් සිදුකල අතර එක්සත්ජාතික පක්ෂය බස් රථ 20 ක් මගින් සාමාජික සාමාජිකාවන් 1000 ක් කැම්බල් පිටියට  රැගෙන යාමට සුදානම් කර ඇති බව රෝස් ප්‍රනාන්දු පළාත්සභා මන්ත්‍රීවරියගේ කාර්යාලයේ පැවති රැස්වීමකදී පසුගියදා ප්‍රකාශ විය.

ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් බස්රථ 25 ක් යොදාගෙන 1500 ක පිරිසක්  මහනුවර ගැටබේ රැලියට සහභාගිකරවන  බව සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරියගේ මාධ්‍ය ලේකම් වරයා ගෙන් කරන ලද විමසීමේදී දැනගන්නට ලැබුණි.

ශ්‍රීලංකා පොදුජන එක්සත් පෙරමුණේ මැයි දින පෙළපාලියට සහ රැලියට බස්රථ 50 ක් මගින්  2500 ක පිරසක් කටාන ආසනය නියෝජනය කරමින් සම්බන්ධ  කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව එම පෙරමුණේ සංවිධාන කටයුතු සිදුකරන කටාන ආසනයේ ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ සිටින රජිත හපුආරච්චි  පළාත් සභා මන්ත්‍රී මන්ත්‍රීවරයා ගෙන්  කරන ලද විමසීමේදී ප්‍රකාශ කළේය.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 135 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
සංවර්ධන නිලධාරින්ට 2018 සිට වැඩබැලීමේ සහ ලිපිද්‍රව්‍ය සදහා දීමනාවක් -නිමල් ලාන්සා

වෘත්තිය සමිති නායකයන් රාජ්‍ය නිලධාරී මෙන්ම අමාත්‍ය වරුන්ද වෘත්තිය සමිති සමග වෘත්තීය ගැටළු පිලිබදව සාකච්චා...150x728


150x728