මිගමුවනගර සභාවේ පුස්තකාලයට මුල්ගල් තබයි

දීර්ග කාලයක් තිස්සේ විවිධ හේතුන් මත කල්ගිය මිගමුව මනගර සභාවේ නවපුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල සදහා මුල් ගල් තැබීම අද පෙර වරුවේ සුබ මොහොතින්  ඉසුරු දේවප්‍රිය බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය වරයාගේ මූලිකත්වයෙන් සිදුවිය.67
ඉහල මහලේ නවීනතම පහසුකම්වලින් සමන්විත පුස්තකාලයද පහල මාලයේ වාණිජ කටයුතු සදහාද වෙන් කර ඇති මෙම ගොඩනැගිල්ල සාදා නිමකිරිම සදහා මිලියන 210 ක් පමණ වැයවේ.
මුල්ගල් තැබීමේ උත්සවයට නිමල් ලාන්සා ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඇන්ටන් ජයවීර මිගමුව නගරාධිපති නියෝජ්‍ය නගරාධිපති දයාන් ලාන්ස සහ නාගරික මන්ත්‍රීවරු ඇතුලු ආරාධිතයෝ රැසක් මේ අවස්ථාවට සහභාගිවිය.මුල්ගල් තැබීමෙන් අනතුරුව ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා සිහිවටන පලකය නිරාවරණය කරනු ජයරුපයෙන් දැක්වේ.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 20 posts in All category
Recommended for you
මීගමුවේ මහාමාර්ග වල වාහන නැවැත්වීම සීමාකළ අනවසර දන්විම්පුවරු අත් අඩංගුවටගනී

මිගමුව නගරයේ විවිධ  ස්ථානවල නිසි පරිදි ලබාගත් නිත්‍යානුකුල අවසරයකින් තොරව තබාතිබු  නැවැත්වීම තහනම් ඇතුල්වීම තහනම...