මිගමුවේ මදුරු තවානක් ඩෙංගු පුවරුවකින් වහලා..

728x150

මෙම ජයරුපයෙන්  දැක්වෙන්නේ කුරණ මේජර් රාජ් ක්‍රීඩාංගනය අසල ඇති කොම්පෝස්ට් අංගනයට යාබද එළිමහනේ ගොඩගසාතිබෙන  කුණු ගොඩවල් කීපයකි මෙම කුනු ගොඩවල්වල

හිස්ටින් බෝතල් මෙන්ම පොලිතින් දක්නට ඇත..

 

pic 1

 

pic 2

ඉදිරියේදී වැසිසමය උදවිම සමග මෙම බෝතල් හිස්ටින් ආදිය ජලයෙන් පිරෙන අතර ඒවා මදුරුවන් බෝවීමට උපකාරීවේ.

pic 3

 

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 20 posts in All category
Recommended for you
මීගමුවේ මහාමාර්ග වල වාහන නැවැත්වීම සීමාකළ අනවසර දන්විම්පුවරු අත් අඩංගුවටගනී

මිගමුව නගරයේ විවිධ  ස්ථානවල නිසි පරිදි ලබාගත් නිත්‍යානුකුල අවසරයකින් තොරව තබාතිබු  නැවැත්වීම තහනම් ඇතුල්වීම තහනම...