මිගමුව අගුරුකාර මුල්ල මහපන්සලේ පිං කැටයත් කඩලා

මිගමුව අගුරුකාර මුල්ල බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයේ (මහපන්සලේ )බෝමළුව අසල තිබු පිං කැටය කිසිවෙකු විසින් කඩා එහිතිබු මුදල්සොරකම් කරගෙන ගොස් ඇත මෙපිලිබදව ලැබුණු පැමිණිල්ලක් අනුව විමර්ශන පැවැත්වූ පොලිසිය සොරකම සම්බන්දයෙන් සැකපිට සෝමසිරි නමැති පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත මොහු කලක් මෙම විහාරස්ථානයේ ආවතේවකම් සිදුකරමින් සිටි පුද්ගලයෙකු බවද දැනගන්නට ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 694 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව රෝහලට – ජීවන්ත ගෙන් කොට්ට

මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ නේවාසික රෝගීන්ගේ ප්‍රයෝජනය සදහා කොට්ට පරිත්‍යාග කිරීමක් සිදුවිය. උසස්ම ප්‍රමිතියක් ඇති මෙම...150x728


150x728