මිගමුව ඒජාප නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්‌ අගමැතිවරයාට විරුද්දවනවාද

728x150

මිගමුව ඒජාප නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්‌ගේ සහයෝගය රනිල් වීක්‍රමසිංහ අගමැතිවරයාට තිබෙන බව ක්‍රියාවෙන් ඔප්පුකල හැකි අවස්ථාවක් අද දිනයේදී ලැබිඇත. අගමැතිවරයා යටතේ ඇති සැලසුම් සහ ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය  මගින් නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛ වලට අනුව නගර  සබාවේ නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්‌ගේ වීමධ්‍යයගත අරමුදල් වලින් කරන යෝජනා සදහා ද ටෙන්ඩර් පටිපාටඅකලයුතුය.web

මුදල් කාරක සබාවේ  සකජාවෙන් පසු අද එය මහා සබවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. යහපාලනයට එකගනම්

ඒජාප නායකත්වය සහ පක්ෂයේ තීරණ අනුව කටයුතු කරනවානම් එජාප නාගරික මන්ත්‍රී වරුන් අදාල චක්‍රලේඛය අනුව කටයුතුකිරීම සදහාඅද ඉදිරිපත් වන යෝජනාව අනුමතකර ගැනීමට කට යූ;තු කල යුතුය. ඒ සදහා පක්ෂව කරුණු ඉදිරිපත් කලයුතුය. යෝජනාව පිලිබදව ජන්දය ව්මසීමට සිදුවන්නේනම් පක්ෂව ජන්දය දීමද කලයුතුය.එසේ නැතිව මෙම යෝජනාව මගහැර යාමට කල්දැමීමට පරාජය කිරීමට කටයුතු කරන ඒජාප නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්‌ කරන්නේ තම නායකයාටත් පක්ෂයටත් යහපාලනයටත් විරුද්ද වීමයි.

ටෙන්ඩර් පටිපාටියෙන් රිංගායාමට අටවාගත් නාමික සමිති නමින් ටෙන්ඩර් ලබාගෙන ඒවාද නිසි පරිදි ඉටුනොකර ජනතාවගේ බදු මුදල් කොමිස් ලෙස ලබාගන්නා බවට නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්‌ට චෝදනාඑල්ලවිඇත ඉදිරියේදී චෝදනා එල්ල නොවන ආකාරයට කටයුතුකර සැබෑ ලෙසම ගරු නාගරික මන්ත්‍රී වරයෙකු වශයෙන්සේවය කිරීමට කැමති නම් සියලුම නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් මෙම යෝජනාව එකජන්දයෙන් අනුමත කලයුතුය.

මෙවැනි යෝජනාවලට  විරුද්දවන අයට ජනතාව මීලග පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී නිසි පිළිතුරු දෙනුඇත

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 122 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...