මිගමුව කටාන සිදුව ඩෙංගු රෝගය යලි පැතිරේ

728x150

20160506_062819මීගමුව කටාන සිදුව සවුක්ය වෛද්‍ය නිලධාරී බල ප්‍රදේශ වල  ඩෙංගු රෝගය ව්ශාල වශයෙන් පැතිරීමේ අවදානමක් ඇති  බවත් මේ වනවිටත්  මිගමුව මහ රෝහලේ  ඩෙංගු  වාට්ටුවේ  සහ තවත් වාට්ටු කීපයක විශාල ඩෙංගු රෝගීන් ප්‍රමාණයක් නේවාසිකව ප්‍රතිකර ගනිමින් සිටින බවත් අප වෙත වාර්තා වී ඇත.අදාල බලධාරින් මේ තත්වය පිලිබදව නිසි අවදානය යොමුකර අවශ්‍ය පියවර නොගත හොත් ඉදිරි වැසිසමයේ තත්වය උග්‍රවී  ඩෙංගු රෝගය වසංගත තත්වයක් දක්වා වර්දනය වීමේ ඉඩකඩක් ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 661 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...