මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ වාට්ටු කිහිපයක විදුලිය නොමැතිවීම නිසා රෝගී සත්කාර ඉටිපහන් ආලෝකයෙන්

f49d4c5d7c98d7c3c17b2501b05e14f7_lඅද උදැසන මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ නව වාට්ටු සංකිර්ණයේ විදුලි කාන්දුවක් නිසා අක්‍රිය වූ විදුලිය සැපයුම මෙතෙක් යථා තත්වයට පත්කර නොමැත.

 වාට්ටු අංක 3,4,5,6, සහ  එම ගොඩනැගිල්ලේ ඇති ශල්‍යාගාරය සහ සුතිකාගාරයට විදුලිජනක යන්ත්‍ර වලින් හෝ විදුලිය සැපයිය නොහැකිවී ඇත.

එයට හේතුව වී ඇත්තේ  ගිනිගැනීම නිසා  ගොඩනැගිල්ලේ විදුලිය බෙදාහරින ප්‍රධාන බෙදුම් පුවරුවට හානිවිතිබිමයි.

ඉටිපහන් වැනි විකල්ප ක්‍රම මගින් ආලෝකය සපයාදී ඇති අතර නේවාසික රෝගී සත්කාරක කටයුතු බාධාවකින් තොරව සිදුකිරීමට  අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බවත් .  ප්‍රධාන බෙදුම් පුවරුවේ අලුත් වැඩියා කටයුතු මේ වනවිටත්  සිදුකරමින් පවතීන බවත් රෝහල් ප්‍රකාශයෙකු පැවසිය.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 690 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව රෝහලේ මාධ්‍ය වාරණයක්

ඊයේ  දහවල් පෙරියමුල්ලේ සිදුවූ අනතුරින්  රෝහල කරා රෝගීන් රැගෙන එමසහ එම හදිසි තත්වයට මුහුණදීම සදහා...150x728


150x728